JR urada za mladino RS

Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih

za večjo zaposlenost 2016–2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, je danes v Uradnem listu RS objavil javni razpis»Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018«. Z razpisom krepimo kompetence mladih za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Prijavijo se lahko organizacije, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju.

(več …)

Razpis MOP za NVO

JAVNI RAZPIS

 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016

in 2017

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017.

(več …)

Sodobna ekonomija!

Zeleno podjetništvo podaja roko sodobni ekonomiji

Pozitivne spremembe v družbi so na vidiku. Rešitev za zagate sodobnega gospodarstva, kot so degradacija okolja, slabšanje biotske slike in neučinkovita proizvodnja, je v zelenem podjetništvu, ki deluje sonaravno – je prijazno do okolja in ljudi.

Okolje in družba bosta veliko pridobila, če bo gospodarstvo zavzelo odgovorno držo in se začelo zavedati, da želja po dobičku ne sme vedno prevladati nad željo po zmerni porabi virov. Trajnostno podjetništvo ima visoke cilje – spremeniti svet na bolje in se izogniti količinskemu materialnemu razvoju ter zlorabljanju okolja in naravnih virov.

(več …)

Preskoči na orodno vrstico