Solidarnost med mladimi

Published / by lucky / Leave a Comment

Mednarodni dan prostovoljstva!

Spoštovani,

pred mednarodnim dnem prostovoljstva smo se v četrtek, 29. novembra 2018 zbrali na Forumu o prostovoljstvu, ki je potekal v prostorih Hiše EU v Ljubljani. Prisluhnili smo predstavitvam izjemnih prostovoljskih projektov in v delovnih skupinah skupaj razmišljali o smernicah za še uspešnejše vključevanje mladih v prostovoljstvo in širjenje vrednote solidarnosti med njimi.

Prostovoljstvo je pomemben segment vzgoje, prispeva k socialnemu razvoju mladih in njihovi osebnostni rasti, zato si je vsakodnevno potrebno prizadevati, da se vrednote prostovoljstva med mladimi širijo. Z opravljanjem prostovoljskega dela se krepita solidarnost in empatija med mladimi, obenem pa mladi pridobivajo dragocene izkušnje in gradijo svoj sistem vrednot.

Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017 je razvidno, da se je znižalo število prostovoljcev v starostni skupni od 18. do 30. leta starosti, kjer je v preteklem letu delovalo 51.609 prostovoljcev, medtem ko se je število prostovoljcev zvišalo v starostni skupini do 18.leta, v okviru katere je v letu 2017 delovalo 36.037 mladih prostovoljcev. Skupno obe starostni skupini predstavljata kar 30 odstotkov vseh prostovoljcev.

Nekaj nasvetov za delo z mladimi prostovoljci:

  1. Dejstvo je, da so mladi v digitalnem svetu doma, zato je ta lahko odlična priložnost, da jim približamo prostovoljstvo in solidarnost.

Ne pozabite na promocijo med mladimi na vaših družbenih omrežjih.

  1. Ustvarjajte prostor za prostovoljske pobude/projekte mladih in s tem podpirajte njihovo inovativnost.

Udeleženci so posebej poudarili, da je pomembno, da je podpora organizacij stalna in resna, ne zgolj deklarativna.

  1. Mladi potrebujejo kakovostno mentorsko podporo, ki jim pomaga osmisliti njihove aktivnosti.

Mentor prostovoljcev je ključna oseba, ki stoji za uspešnimi prostovoljskimi zgodbami.

  1. Ponudite jim možnost sodelovanja v enkratnih in občasnih prostovoljskih akcijah.

Ustvarjanje priložnosti, za katere je potrebno manj časa, so za mlade bolj primerne. Postopno pa se mladi lahko vključijo tudi več in prevzamejo večjo odgovornost.

  1. Ne pozabite mlade usposobiti za prostovoljsko delo.

 S primernim izobraževanjem mlade pripravimo na različne vidike prostovoljskega dela (npr. komuniciranje v različnih situacijah, postavljanje mej …)

  1. Imejte posluh za mlade iz ranljivih skupin.

Ker država premalo podpore namenja zagotavljanju osebnih asistentov, tolmačev ipd. za tiste, ki to potrebujejo, se brez take pomoči tudi ne morejo vključiti v prostovoljstvo. V tem pogledu ranljivim skupinam prostovoljstvo v veliki večini ni dostopno.


Podprite skupno prihodnost z vključevanjem nove generacije prostovoljcev, ki so polni energije in zavedanja o globalnih socialnih in okoljskih problemih.

Več informacij najdete tukaj.

Javni poziv vladi RS

Published / by lucky / Leave a Comment

Kje so nevladne organizacije in politične stranke?!!

JAVNI POZIV SLOVENSKI VLADI IN DIPLOMACIJI

v zvezi s humanitarno krizo v Jemnu.

V imenu človečnosti in humanizma, v imenu solidarnosti, v imenu odgovornosti do Splošne deklaracije človekovih pravic in spoštovanja svetosti življenja vas pozivamo, da se v okviru svojih diplomatskih in političnih mednarodnih dejavnosti, kolikor se da dejavno vključite v reševanje humanitarne krize v Jemnu.

(več …)

Novo ali staro?

Published / by lucky / Leave a Comment

Novo je lahko boljše, kot staro !

Ali je Ekosocializem/solidarizem alternativa kapitalizmu?

Ekosocializem ne more zagotoviti absolutne tehnične zanesljivosti, lahko pa zmanjša ali celo odpravi družbene vzroke tehničnih nesreč ter spremeni družbeni kontekst razumevanja razmerij med družbo – tehniko in naravo.

Povezava znanosti in stroke z okoljskimi in družbenimi gibanji je najbrž še edina možnost, da se človeštvo izogne družbeno-ekološki katastrofi, v katero ga vodi globalni neoliberalni kapitalizem. To je hkrati tudi pot za ohranitev znanosti.

Če je družbeno-ekološko ogrožena sodobna civilizacija, je ogrožena tudi njena znanost. Če znanost razkriva to ogroženost in jo pomaga preprečiti, rešuje tudi samo sebe in se zaradi tega ne spreminja v družbeno religijo.

Z vprašnjem v podnaslovu se ukvarja danes akademska in politična srenja, vendar niti eno niti drugo ni nekaj novega, temveč le dokazovanje levih in desnih kdo ima prav, kaj je bolj pomembno kapital ali delo!

Več o Ekosocializmu in akademski razpravi ter iskanju poti iz vse globlje krize klikni (tukaj)!

Najboljše nam je vedno dala in daje mati narava, ki jo prepotentna glava ne vidi in sliši, zato jo celo zlorablja, a tisto novo najboljše že obstaja, le človek mora spregledati in spoznati svoje zablode, predsodki in slabe navade ter sprejeti najpomembnejše sporočilo, ki mu kaže pot v svobodo ali novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi,

Ta pot v osvoboditev človeka in življenja na zemlji je tlakovana z zakoni življenja v naravi na katerih je zgrajen in utemeljen nov družben sistem Bio-humanizem!

Izhodišča in strateški okvir novega družbenega sistema Bio-humanizma je dosegljivo – klikni (tukaj)!

 

Socialna ekonomija v Mariboru

Published / by anita / Leave a Comment

Letos je Slovenija od Španije prevzela predsedovanje 14 državam EU, ki so v preteklih letih vložile največ truda na področju socialne ekonomije. Obdobje traja 1 leto in v tem letu se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, katerih skupni cilj je povezovanje socialnih podjetjih in krepitev njihovih medsebojnih delovanj.

Tovrstna promocija je vsekakor zelo dobrodošla, saj lahko posledično nastajajo nova socialna podjetja, ki poskrbijo za (pre)potrebna delovna mesta in odličen pozitiven učinek na celotno družbo. Kot navaja Miro Mihec, član upravnega odbora združenja Socialna ekonomija Slovenije, je cilj: “tudi pozicioniranje Slovenije kot pomembne akterke na mednarodnem področju socialne ekonomije.”

Častno mesto evropske prestolnice socialne ekonomije je prevzelo mesto Maribor. Razlog je več kot očiten – v Podravju je namreč registriranih več kot polovica vseh socialnih podjetij v Sloveniji. Nekaj na kar smo lahko izjemno ponosni a hkrati prinaša tudi priložnost za razmislek o nastanku več socialnih podjetij na širšem območju Slovenije.

Več o aktivnostih ter primerih dobrih praks socialnega podjetništva v Mariboru pa na linku: Maribor evropska prestolnica socialne ekonomije