Razglas DS

Published / by lucky / Leave a Comment

DOMORODNA SKUPNOST – Slovencev !!!
za prijatelje in svobodne ljudi !

Poznate “Razglas Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev in
staro avtohtono skupnost-rodov-domorodnih-živih-suverenih-ljudi!
Zakaj je razglas pomemben tudi za Slovence?!

Pozdravlja dejstvo, da se domorodni ljudje organizirajo za politične, ekonomske, družbene in kulturne izboljšave in zato da bi naredili konec vsem oblikam diskriminacije in zatiranja, kjerkoli se pojavijo.

Prepričan, da bodo domorodnih ljudje, kot smo Slovenci, le skozi lasten nadzor/obvladovanje razvoja dogodkov in prilik, ki učinkujejo nanje in se tiče njih in njihove zemlje, teritorijev in virov, jim omogočeni, da obdržijo/vzdržujejo in okrepijo njihove inštitucije, kulture in tradicije in da spodbujajo svoj lasten razvoj v skladu s svojimi hrepenenji navdihom in potrebami!

Tega ne boste našli ma mainstrem medijih, saj so to prodane duše po direktivi kapitala v obstoječem kapitalističnem sistemu!

Nekaj več informacij na linku spodaj!!!

Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Za svobodno Slovenijo!

Več informacije o domorodni skupnosti in na link – ljudska pisarna!!!

Prebudi SE !!!

Published / by lucky / Leave a Comment

Pozdrav prijateljem in svobodnim ljudem! 🧡

 
Levim in desnim zločincem, ki so na oblasti prevarali, pokradli in izdali lasten narod, ter širijo s svojimi pajdaši sovraštvo in zlo do drugače mislečih, ki nadaljujejo teror birokratsko tehnokratske mafije na oblasti z nasiljem in metodo diktature moči, prisile ter zločini proti človeku in življenju, ki nas vse vodi v vojno, ni opravičila za podporo in pomoč takšnemu kandidatu in režimu sodobnega suženjstva! 🧡☝️🧡
 
Kaj to pomeni?
 
Da vsakdo, ki gre na volitve podpira obstoječi režim lažne demokracije, in seveda tudi s svojim glasom pooblasti svojega izbranega kandidata, je soodgovoren za vsa zla dela in dejanja, ki se bodo zgodili v prihodnosti z njegovo podporo in pooblastilom.
 
S predajajo svojega glasu na volitvah in glasovanjem za določenega ne ljudskega kandidata, ki je predstavnik ali kandidat obstoječe politične in tehnokratsko birokratske strukture, se sočasno vzdržuje in posredno tudi daje podporo obstoječemu ne-demokratičnem zločinskem družbenemu sistemu, ki omogoča uživanje manjšine na račun večine ali na račun trpljenja in zlorabljanja večine poštenih in delovnih ljudi! 🍀👍😊
 
Res je, raje se smejim, kakor da sem slabe volje, ko ljudje delajo večje neumnosti in se potem še hvalijo kako so ponosni nase, da se lahko pohvalijo s svojo kratko pametjo.
 
Večina ne ve, da v družbenem sistemu, kot ga imamo, vsakdo s svojim volilnim glasom dejansko obogati izbranega kandidata in sebe osiromaši za svojo pravico, da sam soodloča o svojem življenju.
 
Ko je oblast odtujena od ljudi, volitve dejansko pomenijo, da vsak, ki se volitev udeleži svečano zapriseže, da si je sam izbral svojega rablja, ki mu kroji usodo in njegovo življenje.
 
To dejansko pomeni, da svojo osebno odgovornost volilec prenaša na izbranega kandidata in prav za to nosi vso soodgovornost za njegova dobra ali slaba dejanja!
 
Iz tega osnovnega razloga soodgovornosti, takšen volilec nima nobene pravice se žaliti, ali kritizirati kogarkoli za slaba dejanja, ki jih stori izbrani kandidat.
 
Kritiziranje je pravica le tisti, ki niso šli na volitve in niso nikogar pooblastili, da jim samovoljno kroji njihovo usodo, saj ga za takšno dejanje niso pooblastili!
 
To dejstvo potrjuje, da se zlu lahko in so sposobni upreti samo svobodni ljudje, kajti sužnji, hlapci in sluge pokorni so duhovni reveži, ki ne spoštujejo sami sebe in zato trpijo bolečino svoje neukosti in kratke pameti!!! 🍀👍😊
 
Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!
 
🧡 Za svobodno Slovenijo! 🧡

Za svobodne ljudi!!!

Published / by lucky / Leave a Comment

USTVARJALNA DRUŽBA
8 TEMELJEV
USTVARJALNE DRUŽBE

1. ČLOVEKOVO ŽIVLJENJE
Človekovo življenje je najvišja vrednota. Življenje vsakega Človeka je treba zaščititi kot svoje lastno. Naloga družbe je zagotoviti in jamčiti vrednost življenja vsakega Človeka. Ničesar ni in nikoli ne more biti vrednejšega od življenja Človeka. Če je vreden en Človek, potem so vredni vsi Ljudje.

2. ČLOVEKOVA SVOBODA
Rojstna pravica vsakega človeka je biti Človek. Vsi Ljudje so rojeni svobodni in enakopravni. Nič in nihče na Zemlji ne more biti nad Človekom, njegovo svobodo in pravicami. Uveljavljanje Človekovih pravic in svoboščin ne sme kršiti pravic in svobode drugih ljudi.

3. ČLOVEKOVA VARNOST
Nič in nihče v družbi nima pravice ogrožati življenja in svobode Človeka!
Vsak Človek ima zajamčeno preskrbo osnovnih življenjskih potreb, skupaj s hrano, prebivališčem, medicinsko oskrbo, izobraževanjem in polno socialno varnostjo.
Znanstvene, industrijske in tehnološke dejavnosti morajo biti usmerjene izključno v izboljšanje kakovosti življenja človeka.
Zajamčena ekonomska stabilnost: brez inflacije in kriz, stabilne in iste cene po vsem svetu, enotna denarna valuta in fiksna minimalna obdavčitev ali nobene obdavčitve.
Varnost Človeka in družbe pred kakršnimikoli grožnjami zagotavlja enotna globalna služba, ki se ukvarja z izrednimi situacijami.

4. PREGLEDNOST IN ODPRTOST INFORMACIJ ZA VSE
Vsak Človek ima pravico do prejemanja zanesljivih informacij o gibanju in razporejanju javnih sredstev. Vsak Človek ima dostop do informacij o statusu udejanjanja družbenih odločitev.

5. USTVARJALNA IDEOLOGIJA
Ideologija mora biti namenjena popularizaciji najboljših človeških lastnosti in preprečevanju vsega, kar je usmerjeno proti Človeku. Glavna prioriteta je prioriteta človečnosti, visokih duhovnih in moralnih stremljenj Človeka, človečnosti, vrednot, medsebojnega spoštovanja in krepitev prijateljstva.
Ustvarjanje pogojev za razvoj in izobrazbo Človeka z velikim »Č«, spodbujanje moralnih vrednot v vsakem človeku in družbi.
Prepoved propagande nasilja, nedopustnost in obsodba kakršne koli oblike delitve, agresije in manifestacije proti človečnosti.

6. RAZVOJ OSEBNOSTI
Vsak človek v Ustvarjalni družbi ima pravico do vsestranskega razvoja in samouresničitve.
Izobraževanje mora biti brezplačno in vsem enako dostopno. Ustvarjanje pogojev in širitev možnosti za Človeka, da udejanji svoje ustvarjalne sposobnosti in talente.

7. PRAVICA IN ENAKOPRAVNOST
Vsi naravni viri pripadajo Človeku in so pošteno razporejeni med ljudmi. Monopolizacija virov in njihova iracionalna uporaba sta prepovedani. Ti viri so pošteno razporejeni med ljudi po vsej Zemlji.
Človeku je zagotovljena zaposlitev, če to želi. Plačilo za enako delovno mesto, specializacijo ali poklic mora biti enako po vsem svetu.
Vsak ima pravico do zasebne lastnine in prihodka, vendar v okviru individualne kapitalizacije, ki jo določi družba.

8. SAMOUPRAVNA DRUŽBA
Koncept »moči« v Ustvarjalni družbi ne obstaja, saj je vsak Človek odgovoren za celo družbo, njen razvoj, življenjske razmere in harmoničen ustroj.
Vsak ima pravico sodelovati v upravljanju zadev Ustvarjalne družbe in pri sprejemanju zakonov, ki izboljšujejo življenje Človeka.
Reševanje družbeno in socialno pomembnih ter ekonomskih vprašanj, ki vplivajo na kakovost življenja Človeka, je predmet javne razprave in glasovanja (referenduma).

https://creativesociety.com/sl?

Ustvarjalna družba (creativesociety.com)

Ustvarjalna družba

Published / by lucky / Leave a Comment

𝗨𝗽𝗿𝗮𝘃𝗹𝗷𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘀 𝗰̌𝗮𝘀𝗼𝗺 | 𝗞𝘃𝗮𝗻𝘁𝗻𝗶 𝗭𝗲𝗻𝗼𝗻𝗼𝘃 𝗲𝗳𝗲𝗸𝘁 (𝗱𝗲𝗹 𝟰/𝟰)

 
Vsak človek se rodi, raste, se stara, umre – to je njegov razvojni program.
Ali lahko vplivamo na ta proces? Do nedavnega je veljalo, da ne moremo.
 
Danes pa je zaradi odkritja kvantnega Zenonovega efekta vse mogoče!
 
Kmalu bo človeštvo lahko:
✅ ohranilo hrano za nedoločen čas
✅ pomladilo človeško telo
✅ podaljšalo življenje katerihkoli živih organizmov
 
Vse to pa bomo lahko storili le, če bomo spremenili format naše družbe iz potrošniškega v ustvarjalnega.
Res me zanima, kako dolgo boste potrebovali in dojeli, da je za cca. 95% vseh naših težav in problemov razlog obstoječi družbeni sistem utemeljen na egoizmu človeka!
 
Spremljajte mednarodno konferenco AllatRa 24.7.2021, da boste dejansko spoznali prave probleme in težave človeštva, ki nas morijo in vodijo celotno življenje na zemlji v katastrofe in uničenje!
 
Najprej je potrebno pogledati resnici v obraz in nato zavihati rokave in odpreti svoje srce in glavo, da bomo dojeli svojo dolžnosti in odgovornosti za svoje življenje in vseh drugih bitij in dobrin, ki nam jih daje naša mati narava na našem planetu Zemlja!
 
🍀👍☺
Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!!!

Algorand ALGO Price Prediction 2023, 2025, 2030

Published / by lucky / Leave a Comment

algo coin future

This will make sure that traders that are using Glitter are able to share their digital tokens to Layer 1 blockchain from Algorand. After some consolidation, the price further fell to $0.2795 the same day when Bitcoin price fell to $17,744. As per our Algorand price prediction, the coin will take some time to recover from this downfall before it can turn profitable. The Algorand price has also seen a downward momentum since the crypto market crash in May 2022.

algo coin future

Following a series of market crashes, the crypto reached a low of $0.2765 on 18 June. ALGO is the native cryptocurrency for the Algorand blockchain and is used to secure the network as well as pay transaction fees. Algorand provides a number of services, thanks to its inclusive approach.

What affects the price of Algorand?

The current CoinMarketCap ranking for algorand is #36, with a market cap of $4,146,000,067 USD. It has a circulating supply of 2,747,379,099 ALGO coins and a max. Just like with any other asset, the price action of Algorand is driven by supply and demand. These dynamics can be influenced by fundamental events algo coin future such as block reward halvings, hard forks or new protocol updates. Regulations, adoption by companies and governments, cryptocurrency exchange hacks, and other real-world events can also affect the price of ALGO. The market capitalization of Algorand can change significantly in a short period of time.

What will algo be worth in 2030?

This price would however would range from $1.42 and $1.24. How much will Algorand be worth in March 2030? According to the Algorand Price Prediction model above, ALGO's price in March 2030 would be $1.36.

In 2029, the ALGO coin is expected to trade in a range of $1.5 to $1.9 where the former is the lowest price and the latter is the maximum price. At the same time, our Algorand price prediction suggests that the average price of the token may be $1.7 for the entire year. According to Algorand prediction 2023, with any changes in policies and regulations, Algorand may have its share of hazy days for its price showing some resistance. As per our Algorand price forecast, the coin might sail calmly around $0.35 with a maximum price of $0.50 and minimum price of $0.2, making it not fall in price but play consistently. In the year 2028, Algorand adoption will continue to rise, with regulators starting to accept that crypto is here to stay. Investors could see ALGO reaching a maximum price of $1.47 by 2028 followed by a minimum price of $1.34.

Algorand Price Prediction 2021 – 2025

The network is one of the recognized public cryptocurrency blockchains. The protocol intends to deliver decentralization and security for the participants. In volatile cryptocurrency markets, it is important to do your own research on a coin or token to determine if it is a good fit for your investment portfolio. Whether Algorand is a suitable investment for you depends on your risk tolerance and how much you intend to invest, among other factors. The decline accelerated into 2022, with ALGO trading at a low of $0.68 on 14 March, but the market turned higher with other cryptocurrency prices, moving back above $0.90 in recent days in late March.

  • In the past 24 hours, the crypto has been decreased by -0.99% in its current value.
  • The 50-day SMA is calculated by adding together Bitcoin’s closing prices in the last 50 days, and dividing the total by 50.
  • This function makes the blockchain useful for financial services, Decentralized Finance , institutions, and ultimately for the users.

In Algorand’s consensus algorithm known as Pure Proof of Stake, the security to the network is tied to the majority’s honesty. This essentially means there is no sanction mechanism like in the Delegated Proof-of-Stake or Liquid Proof-of-Stake. Instead of punishing bad actors, Algorand opts to make cheating unattractive. Attempts by a minority of the money are outrightly impossible, and cheating by the majority stupid. Provided 2/3 or the majority is honest; the protocol is good to run.

What is the future of Algorand?

Moreover, the chart below shows that development activity follows the price action in most cases. The most obvious one is the November peak when both development activity and ALGO prices were up. This article https://www.beaxy.com/ will predict the long-term price of the ALGO coin using the right mix of fundamental and technical analysis. Algorand has the edge over Ethereum and Bitcoin as a Pure proof-of-stake blockchain.

Cryptos With The Potential To Give Ten Times Returns: Chiliz … – Techpoint Africa

Cryptos With The Potential To Give Ten Times Returns: Chiliz ….

Posted: Wed, 22 Feb 2023 08:00:00 GMT [source]

The Algorand blockchain network is one of the more technologically empowered ecosystems around. This ALGO price prediction blends fundamental and technical analysis to form a reliable, data-informed forecast model. Take note of average annual prices and highs and lows to ensure you gain the most realistic expectations of future prices. The crypto market is volatile and will not always adhere exactly to predictions. At PricePrediction.Net we predict future Algorand price predictions/ALGO forecast by applying deep artificial intelligence-assisted technical Analysis on the past price data of Algorand. We do our best to collect maximum historical data for the ALGO coin which include multiple parameters like past price, Algorand marketcap, Algorand volume and ADA few more.

What is Algorand?

Further, the 10-billion threshold is expected to reach by 2030, after which we can expect ALGO even to turn deflationary. In five years, Algorand will have a minimum price of $1.52 and a maximum price of $1.25 per ALGO. Since Algorand is traded on a supply-and-demand basis, its value fluctuates drastically. The 90 days price change is around -2.59% and the price circulated from a minimum average price of $0.22 to maximum average price of $0.23 in the past 90 days. If you’re looking for Algorand price predictions/forecast for 2023, 2024, 2025, 2030 and want to know where the prices of Algorand will go in the future? We will analyze the past prices of Algorand and will found out what experts are saying about its future price actions.

5 best coins to invest in 2023 – Yahoo Finance

5 best coins to invest in 2023.

Posted: Fri, 24 Feb 2023 08:00:00 GMT [source]

Algorand has a great team, and the development activity has been growing steadily over time. Finally, our ALGO price prediction model indicates the bullish price potential of the network’s native coin. Yes, the ALGO coin seems like a good investment, as projected by our ALGO price prediction model. Our model predicts an almost 300% ROI for Algorand in 2025, provided the blockchain network continues to see widespread acclaim.

Investing is speculative and when you invest money, your entire capital is at risk. You should LINK do your own research before investing in any company or product. Always remember that investment decisions are risky and you should never invest more than you can afford to lose. Former Algorand Foundation operations chief Chen Fangfang addressed a letter to the financial community. The letter claimed that early backers had exposed the initiative to excessive risks by selling short and dumping coins, according to Global Coin Research.

maractite waves coin

TheNewsCrypto is an online media publication that helps to educate readers about news, exchanges, and markets in the crypto and blockchain industry. Algorand is one of the active cryptos that continues to maintain its bullish state. Eventually, if this bullish trend continues then Algorand will hit $0.5 soon. From the above chart, we can interpret the price changes of ETH, BTC and ALGO are moving in a similar trend.

algo coin future