Medsektorski posvet

Published / by lucky / Leave a Comment

Medsektorski posvet “Ključ do vključenosti”

na temo aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo družbo

Četrtek, 17. 11. 2016 –> 10:00 do 18:00 –>  Fakulteta za družbene vede

MOVIT skupaj z Uradom RS za mladino, Uradom RS za komuniciranje, Univerzo v Ljubljani in CMEPIUS-om organizira medsektorski posvet “Ključ do vključenosti” na temo aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo družbo.

Namen posveta je identificirati uspešne modele sodelovanja med različnimi organizacijami in institucijami na lokalnih ravneh za bolj vključujočo družbo ter na njihovi podlagi oblikovati priporočila za lokalne skupnosti.

(več …)

Mednarodna konferenca

Published / by lucky / Leave a Comment

“Socialno kmetovanje”

kot orodje za zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin
Mednarodna konferenca
8. november 2016, 10.00 – 15.00
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
(Jamnikarjeva 101) Ljubljana – Slovenija

Je socialno kmetovanje res prihodnost našega vsakdana? Kakšni so trendi v Evropi?
Ali je lahko spodbujanje skupnostnih oblik socialne integracije rešitev za boljše vključevanje ljudi na trg dela? Kako lahko vključimo socialno kmetovanje v lokalne in regionalne razvojne programe?

(več …)

JR urada za mladino RS

Published / by lucky / Leave a Comment

Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih

za večjo zaposlenost 2016–2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, je danes v Uradnem listu RS objavil javni razpis»Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018«. Z razpisom krepimo kompetence mladih za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Prijavijo se lahko organizacije, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju.

(več …)