Avtor: lucky

Odločajo delavci – ne tajkuni ali politiki!

Published / by lucky / Leave a Comment

Delavci lastniki tovarne – ITAS in TOM

*Primer dobre prakse – socialnega podjetništva !!!*

Divja privatizacija, uničenje podjetja –  klasična balkanska zgodba.

Poznali smo jih povsod na področju nekdanje Jugoslavije, toda nikjer drugje ni prišlo do takšnega upora in zavzetja tovarne, kot se je zgodil v hrvaškem Itasu.

Zgodila se je privatizacija na balkanski način. Lokalna oblast je v navezi z zasebnimi interesi hotela podjetje načrtno uničiti. Nepremičnine podjetja so obetale hitrejši zaslužek kot proizvodnja.

(več …)

Socialne delavke

Published / by lucky / Leave a Comment

Socialne delavke na robu moči!

Se po obubožani vojski in shiranem zdravstvu obeta zlom socialnega sistema?

Pišejo o nevzdržnih razmerah po uvedbi reorganizacije CSD in več kot očitno je, da smo priča razpadanju vitalnih sistemov države: po obubožani vojski in shiranem zdravstvu se obeta tudi razpad socialnega sistema! Da reorganizacija, kakršno si je zamislila Anja Kopač Mrak, prinaša več težav kot pa koristi, smo v preteklih letih opozarjali vsi, ki se na področje socialnega varstva spoznamo.

(več …)

SOVA_BOBI in upokojenci!

Published / by lucky / Leave a Comment

Projekt SOVA-BOBI – dejanje v praksi

Srečanje partnerjev projekta SOVA_BOBI s predsedniki DU ZSD in Šoštanja

V sejni sobi Kulturnega doma Nazarje so se 28. marca zbrali in srečali predsedniki Društev upokojencev Zg. Savinjske doline in Šoštanja s partnerji projekta SOVA_BOBI, oz. občine Nazarje, DU Nazarje in vodilnega partnerja projekta zavoda Razvojni center KOSOP so. p. Nazarje.

(več …)

Socialna varnost – kaj je to?

Published / by lucky / Leave a Comment

Tudi mi potrebujemo »SPREMEMBE«!

Spoštovani!

O socialni varnosti pogosto začnemo razmišljati šele ob dogodkih v našem življenju, ki nas ogrožajo bodisi  v materialnem smislu, bodisi povzročajo kakšno drugačno stisko, problem ali težavo, ki je sami ali s pomočjo svojih bližnjih ali izvajalcev obstoječih storitev ne moremo več razrešiti.

(več …)

LKomP

Published / by lucky / Leave a Comment

LAS ZSŠD – Projekti

LKomp – Program krepitve kompetenc članov mreže mikro in malih proizvajalcev lesnih izdelkov za šport in rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v ZSŠD

Poklicne kompetence, kot znanja, veščine in osebnostne značilnosti, pomembno vplivajo na uspešnost poslovanja in tudi zaposlitvene zmožnosti. Za potrebe Regijskega razvojnega programa narejena analiza je pokazala deficit poklicnih kompetenc med mikro/malimi lesnimi proizvajalci v Zgornje Savinjski in Šaleški dolini (ZSŠD).

Projektni partnerji so pripravili projekt LKomp, da bi zmanjšali odkrite primanjkljaje in pri tem upoštevali dobre prakse usposabljanja iz sosednjih držav. Projekt bo na osnovi pripravljenega kataloga znanja in programa za usposabljanje pilotno izvedel e-usposabljanje pri tehnologiji obdelave, ekonomiki poslovanja in marketingu s promocijo.

Več na linku klikni (tukaj)!