Avtor: lucky

SOVA_BOBI in upokojenci!

Published / by lucky / Leave a Comment

Projekt SOVA-BOBI – dejanje v praksi

Srečanje partnerjev projekta SOVA_BOBI s predsedniki DU ZSD in Šoštanja

V sejni sobi Kulturnega doma Nazarje so se 28. marca zbrali in srečali predsedniki Društev upokojencev Zg. Savinjske doline in Šoštanja s partnerji projekta SOVA_BOBI, oz. občine Nazarje, DU Nazarje in vodilnega partnerja projekta zavoda Razvojni center KOSOP so. p. Nazarje.

(več …)

Socialna varnost – kaj je to?

Published / by lucky / Leave a Comment

Tudi mi potrebujemo »SPREMEMBE«!

Spoštovani!

O socialni varnosti pogosto začnemo razmišljati šele ob dogodkih v našem življenju, ki nas ogrožajo bodisi  v materialnem smislu, bodisi povzročajo kakšno drugačno stisko, problem ali težavo, ki je sami ali s pomočjo svojih bližnjih ali izvajalcev obstoječih storitev ne moremo več razrešiti.

(več …)

LKomP

Published / by lucky / Leave a Comment

LAS ZSŠD – Projekti

LKomp – Program krepitve kompetenc članov mreže mikro in malih proizvajalcev lesnih izdelkov za šport in rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v ZSŠD

Poklicne kompetence, kot znanja, veščine in osebnostne značilnosti, pomembno vplivajo na uspešnost poslovanja in tudi zaposlitvene zmožnosti. Za potrebe Regijskega razvojnega programa narejena analiza je pokazala deficit poklicnih kompetenc med mikro/malimi lesnimi proizvajalci v Zgornje Savinjski in Šaleški dolini (ZSŠD).

Projektni partnerji so pripravili projekt LKomp, da bi zmanjšali odkrite primanjkljaje in pri tem upoštevali dobre prakse usposabljanja iz sosednjih držav. Projekt bo na osnovi pripravljenega kataloga znanja in programa za usposabljanje pilotno izvedel e-usposabljanje pri tehnologiji obdelave, ekonomiki poslovanja in marketingu s promocijo.

Več na linku klikni (tukaj)!

Projekta SOVABOBI

Published / by lucky / Leave a Comment

Operacija “SOVABOBI”

Kratek povzetek:

Med projektnimi predlogi, ki jih je potrdil upravni odbor LAS ZSŠD na zadnji seji za sofinanciranje projektnih predlogov 2. JP LAS-a iz evropskih sredstev (ESRR in EKSRP) je tudi operacija oz. projekt “Socialna varnost ali boljše bivanje za vse (SOVABOBI)!”

Operacija »Socialna varnost ali boljše bivanje za vse« je namenjena sistematičnemu in dolgoročnemu sodelovanju partnerjev operacije in ostalih deležnikov s področja socialnega varstva ranljivih skupin na lokalnem nivoju z vzpostavitvijo učinkovitega »sistema socialnega varstva in skrbstva« ter oblikovanju ustreznih programov in storitev s področja socialne dejavnosti na celotnem območju LAS ZSŠD.

(več …)

Solidarnost med mladimi

Published / by lucky / Leave a Comment

Mednarodni dan prostovoljstva!

Spoštovani,

pred mednarodnim dnem prostovoljstva smo se v četrtek, 29. novembra 2018 zbrali na Forumu o prostovoljstvu, ki je potekal v prostorih Hiše EU v Ljubljani. Prisluhnili smo predstavitvam izjemnih prostovoljskih projektov in v delovnih skupinah skupaj razmišljali o smernicah za še uspešnejše vključevanje mladih v prostovoljstvo in širjenje vrednote solidarnosti med njimi.

(več …)