Avtor: anita

Primer dobre prakse!

Published / by anita / Leave a Comment

Suvereno in kakovostno življenje v skupnosti

Različnost bogati posameznika ter celotno skupnost – vsak nepogrešljiv košček različnosti se združi v čudovito celoto, ki tvori mozaik z imenom družba. Kakovostno življenje v skupnosti mora biti dostopno prav vsakemu posamezniku, ki je del le-te, ne glede na njegov gmotni položaj, starost, oviranost v smislu invalidnosti, spolno identiteto, versko usmerjenost, raso, kulturo ali politično prepričanost. Povezano skupnost lahko tvorijo samo posamezniki, ki so vanjo aktivno vključeni ter se zavedajo pomembnosti skupnostne oskrbe, predvsem takšne ki ni institucionalizirana.

Zakaj?

Ker so lahko takšne skupnosti trdna podlaga bogate in učinkovite družbe, ki je homogena ter harmonična. Sodelovanje pripadnikov lokalne skupnosti je tisto, ki lahko prinese nepričakovano dobre rezultate prvenstveno na lokalni ravni, ki pa se lahko razširi tudi širše.

To kažejo tudi mnogi  primeri dobre  prakse. Eden zelo dober primer je blagovna znamka Robin Food, ki jo je v okviru istoimenskega socialnega podjetja razvil mlad podjetnik Dalibor Matijević. Gospdo D. Matijević je večji del svojega življenja preživel v Zgornji Savinjski dolini, zato smo lahko še toliko bolj ponosni na njegove zares velike dosežke na področju socialnih inovacij. (več …)

Črpanje kohezijskih sredstev v Savinjski regiji

Published / by anita / Leave a Comment

Vabilo na brezplačni dogodek

Društvo NOVUS, skupaj s krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij ter Radiem Študent, organizira dogodek, na katerem bodo predstavljene dobre prakse črpanja evropskih finančnih sredstev v Savinjski regiji.

Nova finančna perspektiva 2021-2027 bo prinesla do 10% manj kohezijskih sredstev. Kaj to pomeni v praksi, kdo so uspešni uporabniki kohezijskih skladov ter kakšni so konkretni rezultati izvajanja evropskih projektov v okolju, bo možno izvedeti na dogodku, ki se bo odvijal v Velenju, 27.2.2019 ob 10.uri.

Uradno vabilo tukaj.

Socialna pravičnost

Published / by anita / Leave a Comment

Svetovni dan socialne pravičnosti

V Organizaciji Združenih narodov je 20. februar, že vse od leta 2009, razglašen kot Svetovni dan socialne pravičnosti. Na ta dan se izpostavi določena problematika, kjer je potrebno še posebej širiti zavedanje o perečih problemih (kot na primer revščina, izključenost, brezposelnost, neenakost, …).

Letošnje geslo je »Če si želimo mir in razvoj, si je potrebno prizadevati za socialno pravičnost« ali v izvirniku: “If You Want Peace & Development, Work for Social Justice«.

(Več o Svetovnem dnevu na spletni strani MZZ – tukaj ter na uradni strani OZN – tukaj). (več …)

Skupaj za družbo zdravja!

Published / by anita / Leave a Comment

Eden ključnih izzivov javnega zdravja je, kako ozavestiti in opolnomočiti posameznika in vse ključne institucije, ki lahko s svojim ukrepanjem in aktivnostmi prispevajo k izboljšanju zdravja prebivalstva in zmanjševanju neenakosti v zdravju, kot primer:

  • informiran in opolnomočen posameznik lahko prevzame odgovornost za svoje lastno zdravje
  • delodajalec zagotovi varne in zdrave delovne pogoje v tvornem sodelovanju s sindikati
  • lokalna skupnost ustvari pogoje za kakovostno življenje
  • nevladna organizacija v svoji vlogi izvajalca in zagovornika zdravja in pravic bolnikov prispeva k pogojem za bolj zdrav način življenja in bolj odziven zdravstveni sistem
  • država s svojimi politikami in zakonodajo na področju zagotavljanja socialne varnosti, zaposlovanja, okolja, stanovanjske politike, vzgoje in izobraževanja, prometa, kmetijstva, davkov
  • ter ne nazadnje v lokalnem okolju z zagotavljanjem dostopnega, varnega, učinkovitega in kakovostnega zdravstvenega varstva prispeva k boljšemu zdravju prebivalstva

Več na linku (tukaj)

Srečanje partnerjev v občini Nazarje

Published / by anita / Leave a Comment

Srečanje izvajalcev socialnih storitev s partnerji projekta SOVA BOBI (LAS ZSŠD)

Na pobudo partnerjev projekta SOVA BOBI (LAS ZSŠD) je bilo v četrtek, dne 14.2.2019 ob 11.15.uri  v sejni sobi občine Nazarje srečanje izvajalcev socialnih storitev v občini Nazarje. Gostitelja srečanja sta bila župan občine Nazarje, gospod Matej Pečovnik ter direktor RC KOSOP so. p. gospod Srečko Prislan. Srečanja so se udeležili, poleg partnerjev projekta, vabljeni predstavniki 3 pravnih oseb iz Zg. Savinjske doline in sicer gospod Grofelnik Rok iz podjetja BSH Hišni aparati ID, d.o.o., gospa Lesnjak Darija iz VDC Saša ter gospa Lozar Valentina iz Zavoda Ruj.

(več …)