BREZPLAČNO usposabljanje: UČINKOVITA POGAJANJA

Brezplačno 3 dnevno usposabljanje: ”Učinkovita pogajanja”

Gradnja procesnih in odnosnih kompetenc pogajalca: 3 x 5 učnih ur:

28. 09. 2018 od 9.00 do 13.00
05. 10. 2018 od 9.00 do 13.00
12. 10. 2018 od 9.00 do 13.00

v prostorih Obrtno-podjetniška zbornice Slovenije, Celovška 71, Ljubljana

Prijava na dogodek na dnu te strani ali tu!

Pogajamo se ves čas, vsak dan (24/7), ne samo na delovnem mestu, temveč v vsaki situaciji, s katero se srečujemo – s svojim šefom ali zaposlenimi, s strankami ali sodelavci v trženju, s svojim zakoncem ali s svojimi otroci, tudi z izvajalcem, ki pride v naš dom, opravi delo (kdaj tudi ne) in zaračuna več od pričakovanega. Vsi ti odnosi zahtevajo stalna pogajanja in bolj kot smo vešči pogajanjah, večkrat dosežemo svoje.

Pogajanja so vsa sporočila, v katerih poskušamo doseči odobritev, privolitev ali ukrepanje nekoga drugega. Večina ljudi pogosto razmišlja o pogajanjih v poslovnem kontekstu ali v povezavi z večjimi nakupi, kot so dom ali avto. Toda verjetno bomo porabili več energije v kratkih, enominutnih pogajanjih kot so: “Oče, ali si lahko izposodim avto?” ali “Draga, lahko preklopiš kanal nazaj na nogomet?”

Vsebine treninga so usmerjena v področje trženja, a veljajo za vse situacije v naših življenjih.  Vrednost znanj in pridobljenih kompetenc se lahko merijo v štiri, pet, šest in več mestnih številkah ali v boljših odnosih z drugimi.

Dobrodošli v pogajanjih – načinu, kako priti do ciljev v življenju.

Glavni namen programa je doseči dvig pogajalskih kapacitet v smeri uspešnega zaključevanja in doseganja ciljev pogajanj.

 • Rezultat razvoja bo lahko povečanje kompetenčnega ujemanja udeležencev s potrebami pogajalskih pozicij na vseh področjih življenja.
 • Udeleženci boste lahko prepoznali, razumeli in v prakso prenesli načine in kompetence ki jih osebno potrebujete za uspešna in učinkovita pogajanja. 
 • Z razvojem znanja in pogajalskih kompetenc boste lahko uspešno in dolgoročno ciljno vplivali na druge ljudi ter tako prispevali k učinkovitem doseganju ciljev.
 • Z gradnjo osebnih virov boste dvignili lastne kapacitete in povečali možnost doseganja ciljev. 

Predvidena področja izboljšanja

 • razvoj kompetenc »biti v odnosu« – veščine in kompetence za gradnjo ustrezne oblike odnosov, poslušanje sogovornika, prepoznavanje vsebin v sporočilih sogovornika, zapuščanje neOK odnosov, preprečevanje in reševanje konfliktov. 
 • gradnja osebnih virov – krepitev asertivnosti in razvoj OK pozicij, čustvena inteligenca, krepitev notranjih stanj moči, ki jih udeleženec potrebuje pri pogajanjih, kapaciteta izbire različnih notranjih vlog, vplivanje v procesu pogajanj, samopodoba in notranja stanja, ki bodo podpirale udeležence pri pogajanjih.
 • strateški pristop k pogajanjem – priprava učinkovite strategije, preverjanje strategij, pogajalski proces, razvoj jezikovnih spretnosti za pogajanja, reševanje ugovorov, zaključevanje pogajanj in sklepanje učinkovitih dogovorov.
 • Kompetenčni trening Učinkovita pogajanja vsebinsko nadgrajuje kompetenčni trening Trženje z rezultati, druge kompetenčne treninge za razvoj tržnikov, oziroma je zelo primeren tudi kot samostojen pristop za vse, ki se v različnih situacijah srečujejo s pogajanji.

Vsebine

I. MODUL  – POGAJANJA KOT PROCES
STRATEGIJE DELOVANJA, CILJI IN MEJE, POSLUŠANJE IN OPAZOVANJE, PREVERJANJE STRATEGIJ, ORGANIZACIJA ČASA.

POGAJALSKA STRATEGIJA

 • Priprava na pogajanja se začne pred samimi pogajanji. Namen priprave je, da se čim bolj podrobno pripravite. 
 • Pomen struktur v pogajalskem procesu. 
 • Določitev ciljev in mej. 
 • Organizacija in upravljanje s časom. 
 • Zbiranje informacij o sogovorniku-ih/podjetju v procesu pogajanj. 
 • Kapaciteta poslušanja in opazovanja. 
 1. Prepoznavanje besed (zavedna komunikacija) in 
 2. Prepoznavanje govorice telesa (nezavedna komunikacija). 
 • Prepoznavanje kratkih stikov, prekinjanje takih pogajanj in nadaljevanje. 
 • Diagnoza in analiza pogajalskega procesa s predlogi za razvoj. Model T.O.T.E. za
  preverjanje strategij delovanj. 


II. MODUL – JAZ, POGAJALEC IN »NASPROTNIK«
UPORABA CILJEV, STRUKTURA OSEBNOSTI, PSIHOLOŠKE IN ODNOSNE POTREBE, PASIVNA VEDENJA, PROGRAMIRANA (DRIVER) VEDENJA.

RAZUMEVANJE DELOVANJA LJUDI V PROCESU POGAJANJ

 • Dinamika odnosov v procesu trženja. Trženje je odnosni proces. 
 • Struktura osebnosti posameznika in načini odzivanja. 
 • Kakšne odnosne in psihološke potrebe imamo posamezniki in kako jih prepoznamo? 
 • Življenjske pozicije in dojemanje sebe ter drugih ljudi. 
 • Programirana funkcionalna in nefunkcionalna vedenja (driverji). 
 • Resničnost vsakega posameznika je različna od resničnosti drugih. Kako učinkovito prenašamo resničnosti v pogajanja? 


PASIVNE AKTIVNOSTI IN (NE)DOSEGANJE REZULTATOV

 • Pasivne aktivnosti so vse aktivnosti, ki ustvarjajo in vzdržujejo probleme. 
 • Pasivnosti, razlog za neproduktivno trošenje virov in nedoseganje rezultatov. 
 • Disfunkcionalni pojavi v pogajanjih, ki so odraz pasivnosti in njihovo prepoznavanje. 
 • Strategije za preseganje pasivnih aktivnosti. 

III. MODUL – MOČ JEZIKA 
KOMUNIKACIJA, JEZIKOVNI NAČINI, ČLENJENJE, DOGOVORI, RAZUMEVANJE DRUGIH, ZAŠČITE, SELF-MANAGEMENT.

KOMUNIKACIJA IN ODNOS V POGAJANJIH

Komunikacija je prenos zamisli in občutkov drugi osebi in vpliva na vase odločitve in na odločitve strank.

 • Kaj je komunikacija in njen globlji pomen? 
 • Razvojne usmeritve komunikacije v pogajanjih. 
 • Vrednote-pravila komunikacije. 
 • Model strateške komunikacije. 
 • Moč jezika in jezikovni načini. 
 • Členjenje in okvirjanje informacij. 
 • Prekinjanje strategij v procesu pogajanj. 
 • Sklepanje učinkovitih dogovorov. 


PSIHOLOŠKI PROCESI V LJUDEH MED POGAJANJI 

 • Upravljanje z notranjimi stanji (self management) v situacijah, ki nam niso prijetne. 
 • Perspektive zaznav – kako doživlja situacijo nasprotna stran. 
 • Tehnike za zaščito lastne strukture – strategije, meje in cilji. 


Metode dela:
Teoretične vsebine podpirajo odnosni del pogajanj in vključujejo področja TA (organizacijske transakcijske analize) in NLP (nevrolingvistično programiranje). Procesni del izobraževanja Učinkovita pgajanja temelji na vsebinah mednarodno priznanega pristopa LMI – Leadership Managemenet International.

Program bomo obogatili z vsebinami iz poslovnega okolja, s katerimi boste udeleženci razumeli procese, ki se dogajajo v ljudeh med pogajanji. Z modeli in orodji jih boste udeleženci lahko okrepili, spreminjali in aktivno prenesli v praktično izvedbo.

Naš pristop k podajanju znanja vam bo omogočil, da boste pridobili teoretične podlage za razumevanje vsebin, poleg njih pa še veliko izkustvenega učenja, ki se bo odvijalo skozi raziskovanja in vadbe.

Pridobljeno znanje boste udeleženci lahko takoj prenesli v praktično okolje. Priporočilo za izvedbo programa je, da udeleženci med posameznimi srečanji izvajajo dogovorjene naloge.


Tukaj najdete podrobnejše informacije ter vir objave

Dodaj odgovor