Kategorija: R&R

Razglas DS

Published / by lucky / Leave a Comment

DOMORODNA SKUPNOST – Slovencev !!!
za prijatelje in svobodne ljudi !

Poznate “Razglas Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev in
staro avtohtono skupnost-rodov-domorodnih-živih-suverenih-ljudi!
Zakaj je razglas pomemben tudi za Slovence?!

Pozdravlja dejstvo, da se domorodni ljudje organizirajo za politične, ekonomske, družbene in kulturne izboljšave in zato da bi naredili konec vsem oblikam diskriminacije in zatiranja, kjerkoli se pojavijo.

Prepričan, da bodo domorodnih ljudje, kot smo Slovenci, le skozi lasten nadzor/obvladovanje razvoja dogodkov in prilik, ki učinkujejo nanje in se tiče njih in njihove zemlje, teritorijev in virov, jim omogočeni, da obdržijo/vzdržujejo in okrepijo njihove inštitucije, kulture in tradicije in da spodbujajo svoj lasten razvoj v skladu s svojimi hrepenenji navdihom in potrebami!

Tega ne boste našli ma mainstrem medijih, saj so to prodane duše po direktivi kapitala v obstoječem kapitalističnem sistemu!

Nekaj več informacij na linku spodaj!!!

Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Za svobodno Slovenijo!

Več informacije o domorodni skupnosti in na link – ljudska pisarna!!!

Prebudi SE !!!

Published / by lucky / Leave a Comment

Pozdrav prijateljem in svobodnim ljudem! 🧡

 
Levim in desnim zločincem, ki so na oblasti prevarali, pokradli in izdali lasten narod, ter širijo s svojimi pajdaši sovraštvo in zlo do drugače mislečih, ki nadaljujejo teror birokratsko tehnokratske mafije na oblasti z nasiljem in metodo diktature moči, prisile ter zločini proti človeku in življenju, ki nas vse vodi v vojno, ni opravičila za podporo in pomoč takšnemu kandidatu in režimu sodobnega suženjstva! 🧡☝️🧡
 
Kaj to pomeni?
 
Da vsakdo, ki gre na volitve podpira obstoječi režim lažne demokracije, in seveda tudi s svojim glasom pooblasti svojega izbranega kandidata, je soodgovoren za vsa zla dela in dejanja, ki se bodo zgodili v prihodnosti z njegovo podporo in pooblastilom.
 
S predajajo svojega glasu na volitvah in glasovanjem za določenega ne ljudskega kandidata, ki je predstavnik ali kandidat obstoječe politične in tehnokratsko birokratske strukture, se sočasno vzdržuje in posredno tudi daje podporo obstoječemu ne-demokratičnem zločinskem družbenemu sistemu, ki omogoča uživanje manjšine na račun večine ali na račun trpljenja in zlorabljanja večine poštenih in delovnih ljudi! 🍀👍😊
 
Res je, raje se smejim, kakor da sem slabe volje, ko ljudje delajo večje neumnosti in se potem še hvalijo kako so ponosni nase, da se lahko pohvalijo s svojo kratko pametjo.
 
Večina ne ve, da v družbenem sistemu, kot ga imamo, vsakdo s svojim volilnim glasom dejansko obogati izbranega kandidata in sebe osiromaši za svojo pravico, da sam soodloča o svojem življenju.
 
Ko je oblast odtujena od ljudi, volitve dejansko pomenijo, da vsak, ki se volitev udeleži svečano zapriseže, da si je sam izbral svojega rablja, ki mu kroji usodo in njegovo življenje.
 
To dejansko pomeni, da svojo osebno odgovornost volilec prenaša na izbranega kandidata in prav za to nosi vso soodgovornost za njegova dobra ali slaba dejanja!
 
Iz tega osnovnega razloga soodgovornosti, takšen volilec nima nobene pravice se žaliti, ali kritizirati kogarkoli za slaba dejanja, ki jih stori izbrani kandidat.
 
Kritiziranje je pravica le tisti, ki niso šli na volitve in niso nikogar pooblastili, da jim samovoljno kroji njihovo usodo, saj ga za takšno dejanje niso pooblastili!
 
To dejstvo potrjuje, da se zlu lahko in so sposobni upreti samo svobodni ljudje, kajti sužnji, hlapci in sluge pokorni so duhovni reveži, ki ne spoštujejo sami sebe in zato trpijo bolečino svoje neukosti in kratke pameti!!! 🍀👍😊
 
Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!
 
🧡 Za svobodno Slovenijo! 🧡

Za svobodne ljudi!!!

Published / by lucky / Leave a Comment

USTVARJALNA DRUŽBA
8 TEMELJEV
USTVARJALNE DRUŽBE

1. ČLOVEKOVO ŽIVLJENJE
Človekovo življenje je najvišja vrednota. Življenje vsakega Človeka je treba zaščititi kot svoje lastno. Naloga družbe je zagotoviti in jamčiti vrednost življenja vsakega Človeka. Ničesar ni in nikoli ne more biti vrednejšega od življenja Človeka. Če je vreden en Človek, potem so vredni vsi Ljudje.

2. ČLOVEKOVA SVOBODA
Rojstna pravica vsakega človeka je biti Človek. Vsi Ljudje so rojeni svobodni in enakopravni. Nič in nihče na Zemlji ne more biti nad Človekom, njegovo svobodo in pravicami. Uveljavljanje Človekovih pravic in svoboščin ne sme kršiti pravic in svobode drugih ljudi.

3. ČLOVEKOVA VARNOST
Nič in nihče v družbi nima pravice ogrožati življenja in svobode Človeka!
Vsak Človek ima zajamčeno preskrbo osnovnih življenjskih potreb, skupaj s hrano, prebivališčem, medicinsko oskrbo, izobraževanjem in polno socialno varnostjo.
Znanstvene, industrijske in tehnološke dejavnosti morajo biti usmerjene izključno v izboljšanje kakovosti življenja človeka.
Zajamčena ekonomska stabilnost: brez inflacije in kriz, stabilne in iste cene po vsem svetu, enotna denarna valuta in fiksna minimalna obdavčitev ali nobene obdavčitve.
Varnost Človeka in družbe pred kakršnimikoli grožnjami zagotavlja enotna globalna služba, ki se ukvarja z izrednimi situacijami.

4. PREGLEDNOST IN ODPRTOST INFORMACIJ ZA VSE
Vsak Človek ima pravico do prejemanja zanesljivih informacij o gibanju in razporejanju javnih sredstev. Vsak Človek ima dostop do informacij o statusu udejanjanja družbenih odločitev.

5. USTVARJALNA IDEOLOGIJA
Ideologija mora biti namenjena popularizaciji najboljših človeških lastnosti in preprečevanju vsega, kar je usmerjeno proti Človeku. Glavna prioriteta je prioriteta človečnosti, visokih duhovnih in moralnih stremljenj Človeka, človečnosti, vrednot, medsebojnega spoštovanja in krepitev prijateljstva.
Ustvarjanje pogojev za razvoj in izobrazbo Človeka z velikim »Č«, spodbujanje moralnih vrednot v vsakem človeku in družbi.
Prepoved propagande nasilja, nedopustnost in obsodba kakršne koli oblike delitve, agresije in manifestacije proti človečnosti.

6. RAZVOJ OSEBNOSTI
Vsak človek v Ustvarjalni družbi ima pravico do vsestranskega razvoja in samouresničitve.
Izobraževanje mora biti brezplačno in vsem enako dostopno. Ustvarjanje pogojev in širitev možnosti za Človeka, da udejanji svoje ustvarjalne sposobnosti in talente.

7. PRAVICA IN ENAKOPRAVNOST
Vsi naravni viri pripadajo Človeku in so pošteno razporejeni med ljudmi. Monopolizacija virov in njihova iracionalna uporaba sta prepovedani. Ti viri so pošteno razporejeni med ljudi po vsej Zemlji.
Človeku je zagotovljena zaposlitev, če to želi. Plačilo za enako delovno mesto, specializacijo ali poklic mora biti enako po vsem svetu.
Vsak ima pravico do zasebne lastnine in prihodka, vendar v okviru individualne kapitalizacije, ki jo določi družba.

8. SAMOUPRAVNA DRUŽBA
Koncept »moči« v Ustvarjalni družbi ne obstaja, saj je vsak Človek odgovoren za celo družbo, njen razvoj, življenjske razmere in harmoničen ustroj.
Vsak ima pravico sodelovati v upravljanju zadev Ustvarjalne družbe in pri sprejemanju zakonov, ki izboljšujejo življenje Človeka.
Reševanje družbeno in socialno pomembnih ter ekonomskih vprašanj, ki vplivajo na kakovost življenja Človeka, je predmet javne razprave in glasovanja (referenduma).

https://creativesociety.com/sl?

Ustvarjalna družba (creativesociety.com)

Ustvarjalna družba

Published / by lucky / Leave a Comment

𝗨𝗽𝗿𝗮𝘃𝗹𝗷𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘀 𝗰̌𝗮𝘀𝗼𝗺 | 𝗞𝘃𝗮𝗻𝘁𝗻𝗶 𝗭𝗲𝗻𝗼𝗻𝗼𝘃 𝗲𝗳𝗲𝗸𝘁 (𝗱𝗲𝗹 𝟰/𝟰)

 
Vsak človek se rodi, raste, se stara, umre – to je njegov razvojni program.
Ali lahko vplivamo na ta proces? Do nedavnega je veljalo, da ne moremo.
 
Danes pa je zaradi odkritja kvantnega Zenonovega efekta vse mogoče!
 
Kmalu bo človeštvo lahko:
✅ ohranilo hrano za nedoločen čas
✅ pomladilo človeško telo
✅ podaljšalo življenje katerihkoli živih organizmov
 
Vse to pa bomo lahko storili le, če bomo spremenili format naše družbe iz potrošniškega v ustvarjalnega.
Res me zanima, kako dolgo boste potrebovali in dojeli, da je za cca. 95% vseh naših težav in problemov razlog obstoječi družbeni sistem utemeljen na egoizmu človeka!
 
Spremljajte mednarodno konferenco AllatRa 24.7.2021, da boste dejansko spoznali prave probleme in težave človeštva, ki nas morijo in vodijo celotno življenje na zemlji v katastrofe in uničenje!
 
Najprej je potrebno pogledati resnici v obraz in nato zavihati rokave in odpreti svoje srce in glavo, da bomo dojeli svojo dolžnosti in odgovornosti za svoje življenje in vseh drugih bitij in dobrin, ki nam jih daje naša mati narava na našem planetu Zemlja!
 
🍀👍☺
Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!!!

Ljudska lista

Published / by lucky / Leave a Comment

Gibanje zdrava družba

Civilna družbena ljudska platforma

Kdo smo?

Smo običajni ljudje, ki imamo dovolj sramotnega životarjenja. In se povezujemo, da naredimo konec tej režimski torturi. Nismo politiki ali kapitalisti z dobičkarskimi motivi. Le državljanke in državljani odprtega in plemenitega srca, ki želimo soustvarjati lepšo sedanjost in prihodnost v prerojeni državi. Skupaj ustvarjamo ZDRAVO DRUŽBO za vse nas!

Si z nami?

Ustvarjamo nestrankarsko LJUDSKO PLATFORMO, ki povezuje med seboj vse ozaveščene državljanke in državljane. Vse, ki smo v pričujoči katastrofalni moralni krizi spoznali, da je oblast v Sloveniji, ki smo ji doslej dobroverno zaupali, že 30 let pod vplivom škodljivih brezobzirnih političnih in kapitalskih interesov. Temu kot ljudstvo odločno in neomajno nasprotujemo.

Zakaj smo?

Ker ima po Ustavi RS v Sloveniji oblast ljudstvo! In ljudstvo Slovenije se za prevzem oblasti nazaj v svoje roke organizira kot NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA gibanja ZDRAVA DRUŽBA. Da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Si z nami?

Povezujemo se ZA SVOBODO – za svobodno izražanje, svobodno odločanje! Ne povezujemo se – za ali proti maskam -, -za ali proti testiranju -, – za ali proti cepljenju -…, itd!

Vsak človek ima pravico odločati o sebi, tega nima pravice vzeti v svoje roke nihče drug, nobena skupnost, nobena država. In nihče nima pravice soditi o drugemu in ga zaradi česarkoli diskriminirati. Opredeljujemo se ZA DOBRO – za naše etično, sočutno in človekoljubno delovanje v korist vseh in vsakogar.

Mislimo zelo resno!

Povezani v gibanje Zdrava družba smo prepričani, da v Državnem zboru ni (več) prostora za politične stranke, ki so nam v preteklih tridesetih letih krojile propadanje države s sistemsko korupcijo, odtujevanjem ustavnih pravic in svoboščin ter sledenjem osebnim ciljem.

Zato je naša LJUDSKA LISTA na prihajajočih volitvah edina logična nadgradnja aktivacije ljudstva, ki ne more več nemo spremljati dnevnega kratenja in kršenja naših osnovnih ustavnih in državljanskih pravic.

Kot ljudstvo si moramo zastaviti SKUPEN CILJ:

– na volitvah prepričljivo ZMAGATI Z VEČINO naših volilnih glasov;
– oblikovati politično neodvisen nestrankarski LJUDSKI PARLAMENT;
– sestaviti moralno in strokovno verodostojno slovensko LJUDSKO VLADO;
– Slovenijo spremeniti v ZDRAVO DRUŽBO vseh državljank in državljanov.

Kaj vse smo že naredili?

1.  Izdelali smo Krizni načrt za povrnitev Slovenije v normalno stanje in ga pričeli udejanjati na lokalni in nacionalni ravni. Za nujno potrebno ozaveščanje prebivalstva smo pričeli izdajati tiskano glasilo Ozaveščeni. Vzpostavili smo spletne komunikacijske kanale. Po vsej Sloveniji potekajo naša lokalna srečanja z LJUDMI.

2. Povezali smo različne lokalne iniciative, društva in skupine ter vzpostavili lokalne in regijske koordinacije. Izvajati smo pričeli opolnomočenje za nujno samooskrbnost prebivalstva na področjih: šolanje otrok, oskrba s hrano, varovanje zdravja, zaščita pravic, uvedba skupnostne valute in kreativno državljanstvo.

3. Že v oktobru 2020 smo vložili ustavno pobudo za Zakon o nalezljivih bolezni ZNB-B kot tedanji pravni temelj vseh spornih režimskih ukrepov. Z našim javnim ljudskim zavračanjem kasnejših, še bolj spornih sprememb tega zakona ZNB-D smo vplivali na izglasovanje veta. Že pred tem smo predlagali naš ljudski Zakon o nalezljivih boleznih, a režim ni hotel prisluhniti volji ljudstva.

4. Koristi našega povezovanja so bile očitne v izkazani moči ljudstva, ko smo kar s 33.670 zbranimi podpisi predlagali referendum proti spornemu Zakonu o vodah in ga julija 2021 z voljo ljudstva na referendumu tudi gladko zavrnili.

5. Skrb za naše zdravje nas je vodila k vložitvi ljudskega Zakona o zdravilih, s katerim smo hoteli doseči, da bi bila naša zdravila varna, a je bil v parlamentu škandalozno zavrnjen. V skrbi za naše zdravo bivalno okolje smo si aktivno prizadevali tudi proti nacionalni strategiji uvajanja sporne 5G tehnologije, s čemer ne bomo odnehali!

6. Zaskrbljenim staršem smo pomagali pri opolnomočenju za zaščito otrok pred sistemsko torturo v šolah z možnostjo izvajanja šolanja na domu. Tako so številnedružine svojim otrokom v šolskem letu 2021/2022 že povrnile otroštvo, ki jim pripada.

7. Za potrebe varne samooskrbe z lokalno pridelano hrano smo vzpostavili spletno platformo www.posvojimokmeta.si. Namenjena je vseslovenskemu neposrednemu povezovanju zainteresiranih občank in občanov z lokalnimi pridelovalci zdrave hrane.

8. Z našimi javnimi pismi vse ključne odgovorne osebe na nacionalni in lokalni ravni pozivamo k delovanju v korist ljudstva. Kritično se odzivamo na vse aktualne poskuse omejevanja naše svobode in kršenja naših pravic ter poskuse uvajanja spornih režimskih ukrepov.

Vizija za Slovenijo

Slovenija bo do 2023 postala suverena država neodtujljivih človekovih pravic in svoboščin ter ustavne demokracije in pravne ureditve v korist vseh državljank in državljanov ter celokupne narave. Najprej sta bila Človek in Narava, šele zatem država!

Kakšne bodo naše ‘državnice in državniki?

Častni, verodostojni, politično neomadeževani ljudje, ki jih bodo odlikovale moralne vrline, kot so pravičnost, sočutje, strpnost, preudarnost, pogum, vljudnost.

Kakšne vrednote uveljavljamo v zdravi družbi?

Vrednote, ki omogočajo naš skupni in individualni razvoj, kot so zdravje in dolgoživost, srečno otroštvo, ustvarjalno okolje, varna starost, sočutnost in solidarnost, osebna odgovornost, etično ravnanje, socialna pravičnost, blaginja za vse, spoštovanje narave, naravne in kulturne dediščine ter ustavna zaščita.

Kakšna je naša začrtana pot v prihodnost?

Pot razvoja in napredka, ki se odraža v naši sreči in zdravju, vzpostavljenima na medsebojnem sodelovanju in kakovosti sonaravnega bivanja v okviru nacionalne in lokalne samooskrbe ter oživljanja gospodarstva in negospodarstva kot priložnosti za zdravo ustvarjalnost in v korist vseh ljudi.

Klikni tukaj za zvočni posnetek !!!

rec_(20_01_2022)_Oddaja Dr.Blues na spletnem Radiu Žica in gost – Srečko Prislan – Radio Žica (radiozica.eu)

O nas

Vstopna