Kategorija: R&R

Pozitiva je pot

Published / by anita / Leave a Comment

Ob začetku novega leta je povsod polno lepih želja. Ali so te iskrene in zares usmerjene v dobro posameznika in predvsem v pozitivno spremembo celotnega človeštva pa je popolnoma odvisno od vsakega posameznika, ki je nesporno nenadomestljiv del družbe. Eno srce lahko spremeni svet in vsak od nas je odgovoren za celotno človeštvo – ali se tega zavedamo ali ne.

(več …)

Projekta SOVABOBI

Published / by lucky / Leave a Comment

Operacija “SOVABOBI”

Kratek povzetek:

Med projektnimi predlogi, ki jih je potrdil upravni odbor LAS ZSŠD na zadnji seji za sofinanciranje projektnih predlogov 2. JP LAS-a iz evropskih sredstev (ESRR in EKSRP) je tudi operacija oz. projekt “Socialna varnost ali boljše bivanje za vse (SOVABOBI)!”

Operacija »Socialna varnost ali boljše bivanje za vse« je namenjena sistematičnemu in dolgoročnemu sodelovanju partnerjev operacije in ostalih deležnikov s področja socialnega varstva ranljivih skupin na lokalnem nivoju z vzpostavitvijo učinkovitega »sistema socialnega varstva in skrbstva« ter oblikovanju ustreznih programov in storitev s področja socialne dejavnosti na celotnem območju LAS ZSŠD.

(več …)

Solidarnost med mladimi

Published / by lucky / Leave a Comment

Mednarodni dan prostovoljstva!

Spoštovani,

pred mednarodnim dnem prostovoljstva smo se v četrtek, 29. novembra 2018 zbrali na Forumu o prostovoljstvu, ki je potekal v prostorih Hiše EU v Ljubljani. Prisluhnili smo predstavitvam izjemnih prostovoljskih projektov in v delovnih skupinah skupaj razmišljali o smernicah za še uspešnejše vključevanje mladih v prostovoljstvo in širjenje vrednote solidarnosti med njimi.

(več …)

Javni poziv vladi RS

Published / by lucky / Leave a Comment

Kje so nevladne organizacije in politične stranke?!!

JAVNI POZIV SLOVENSKI VLADI IN DIPLOMACIJI

v zvezi s humanitarno krizo v Jemnu.

V imenu človečnosti in humanizma, v imenu solidarnosti, v imenu odgovornosti do Splošne deklaracije človekovih pravic in spoštovanja svetosti življenja vas pozivamo, da se v okviru svojih diplomatskih in političnih mednarodnih dejavnosti, kolikor se da dejavno vključite v reševanje humanitarne krize v Jemnu.

(več …)

Novo ali staro?

Published / by lucky / Leave a Comment

Novo je lahko boljše, kot staro !

Ali je Ekosocializem/solidarizem alternativa kapitalizmu?

Ekosocializem ne more zagotoviti absolutne tehnične zanesljivosti, lahko pa zmanjša ali celo odpravi družbene vzroke tehničnih nesreč ter spremeni družbeni kontekst razumevanja razmerij med družbo – tehniko in naravo.

Povezava znanosti in stroke z okoljskimi in družbenimi gibanji je najbrž še edina možnost, da se človeštvo izogne družbeno-ekološki katastrofi, v katero ga vodi globalni neoliberalni kapitalizem. To je hkrati tudi pot za ohranitev znanosti.

Če je družbeno-ekološko ogrožena sodobna civilizacija, je ogrožena tudi njena znanost. Če znanost razkriva to ogroženost in jo pomaga preprečiti, rešuje tudi samo sebe in se zaradi tega ne spreminja v družbeno religijo.

Z vprašnjem v podnaslovu se ukvarja danes akademska in politična srenja, vendar niti eno niti drugo ni nekaj novega, temveč le dokazovanje levih in desnih kdo ima prav, kaj je bolj pomembno kapital ali delo!

Več o Ekosocializmu in akademski razpravi ter iskanju poti iz vse globlje krize klikni (tukaj)!

Najboljše nam je vedno dala in daje mati narava, ki jo prepotentna glava ne vidi in sliši, zato jo celo zlorablja, a tisto novo najboljše že obstaja, le človek mora spregledati in spoznati svoje zablode, predsodki in slabe navade ter sprejeti najpomembnejše sporočilo, ki mu kaže pot v svobodo ali novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi,

Ta pot v osvoboditev človeka in življenja na zemlji je tlakovana z zakoni življenja v naravi na katerih je zgrajen in utemeljen nov družben sistem Bio-humanizem!

Izhodišča in strateški okvir novega družbenega sistema Bio-humanizma je dosegljivo – klikni (tukaj)!