Kategorija: R&R

Svobodna šola za življenje!

Published / by lucky / Leave a Comment

Naši otroci nam kažejo pot!

Odgovornost za šolanje svojih otrok jemljemo v svoje roke!

Mnoge slovenske družine se zdaj intenzivno povezujemo in že gradimo nove oblike sodelovanja. Tako že nastajajo majhna šolska gnezda po vsej Sloveniji. Zavedamo se, da ne bomo mogli čez noč zgraditi novih šol. To je dolg in zelo živ proces. Pot nas pelje v majhne, samooskrbne in neodvisne šolske skupnosti.

Podajamo se v naravne oblike učenja, ki bo v majhnih šolskih skupnostih potekalo na domu, v podjetjih, na (turističnih) kmetijah,…V gozdne vrtce, šole v naravi in vajeniške šole, kjer se mladi lahko učijo pri mojstrih. Iz majhnih krogov bodo kasneje nastali veliki. S tem, ko se postavlja šolstvo, se vzporedno postavljajo tudi drugi stebri, ki jih potrebujemo kot družba.

Naš cilj je oblikovanje pravih vsebin in pogojev za sodobno izobraževanje v lokalnih skupnosti, kjer sodelujejo učenci, starši ali odrasli in učitelji ter se povezujejo ljudje iz različnih življenjsko pomembnih področij: zdravilci, kmetje, mojstri, obrtniki, podjetniki, pravniki.

Vsi, ki sodelujemo v skupnosti ter učno-vzgojnem izobraževalnem procesu za našo skupno prihodnost, smo hkrati tudi mentorji, ki posredujemo drug drugemu svoje znanje. Tako se znanje pretaka skozi različne življenjske prakse in veščine.

svobodna šola

Gradimo na osnovah izmenjave, sodelovanja, povezovanja, solidarnosti in odgovornosti, kjer je pomemben doprinos vsakega posameznika. To je odgovornost, ki jo vsak od nas sprejema in ne čaka na drugega!

Pripravljen je osnovni predlog izobraževanja na univerzalnih vrednotah humanizma, ki omogoča gradnjo in razvoj novih vsebin za potrebe človeka, življenja ljudi v skupnosti ljudi na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Tukaj ne gre zgolj in samo za naslanjanje in zanašanje na druge, ampak za tvorno kreativno sodelovanje vseh in novo dodano vrednot, ki jo vsak človek potrebuje za uveljavljanja svojega poslanstva in zagotavljanja razvojnih potreb lokalnega okolja v katerem vsakdo živi in dela!

Več o start-up modelu za novo svobodno šolo za življenje, ki omogoča drugo in presežno vrednost misli in novega znanja za našo skupno in lepšo prihodnost (klikni tukaj in spodaj)!!!

“Znanje je največje bogastvo človeka!”

Več informacij (Mateja Tuta – 041 962 247)

Svetovna kriza

Published / by lucky / Leave a Comment

GLOBALNA KRIZA.

TA ŽE VPLIVA NA VSE |

Mednarodna online konferenca | 24. julij 2021

Sodobna civilizacija je vstopila v fazo nestabilnosti in globalnih kriz. Globalna finančna, gospodarska, okoljska, antropološka in podnebna kriza so realnost, s katero je že soočen vsak človek. Toda to je šele začetek. Ali se ljudje zavedajo vseh groženj, ki se jim približujejo? Radikalne spremembe na vseh področjih življenja so v bližnji prihodnosti neizogibne za vse prebivalce planeta!

Toda koliko se jih svetovna skupnost zaveda, kaj šele, ali je nanje pripravljena? Mednarodna online konferenca Globalna kriza. Ta že vpliva na vse je dogodek izjemnega pomena, ki ga na platformi Mednarodnega družbenega gibanja ALLATRA organizirajo prostovoljci z vsega sveta. 24. julija 2021 ob 17.00 CET se bo s simultanim prevodom v več kot 60 jezikov neposredno prenašala na več tisoč mednarodnih medijskih kanalih in platformah.

https://youtu.be/KwMaHQHrpVg

Namen konference je zagotoviti celovit in temeljit pregled zunanjih in notranjih dejavnikov hitro napredujoče svetovne krize, ki vpliva na vse.

Glavne teme konference:

● Digitalna transformacija, uvajanje visoke tehnologije, ki temelji na umetni inteligenci, na različna področja življenja svetovne družbe: tveganja in koristi.

● Četrta industrijska revolucija in grožnja množične brezposelnosti.

● Prihodnost brez delovnih mest: razlogi za neizogiben propad svetovnega gospodarstva ob ohranitvi potrošniške oblike.

● Radikalne spremembe na vseh družbenih področjih.

● Problematika prenaseljenosti.

● Intenzivno izčrpavanje virov planeta.

● Globalne klimatske spremembe.

● Cikličnost geoloških dogodkov, odvisnih od zunanjih dejavnikov.

● Pomen vsakega posameznika pri gradnji Ustvarjalne družbe.

● Preživetje človeštva in obnova civilizacije.

Ljudje, prostovoljci z vsega sveta, ki imajo jasen pogled na trenutne razmere, bodo skupaj z znanstveniki in strokovnjaki z različnih področij na tej konferenci predstavili vzročno posledične povezave med različnimi krizami, ki že vplivajo na vse, in na prihajajočo globalno katastrofo.

Uradna spletna stran mednarodnega projekta »Ustvarjalna družba« https://allatraunites.com/sl info@allatraunites.com

Program »Ustvarjalna družba združuje vse«: https://youtu.be/bDChWSd_aEo

Mednarodna online konferenca »Ustvarjalna družba. Združeni zmoremo«: https://allatraunites.com/sl/conference_20_12_2020

Mednarodna online konferenca »Ustvarjalna družba. O čem so sanjali preroki«: https://allatraunites.com/sl/conference_20_03_2021

Mednarodna online konferenca »Družba. Zadnja priložnost«: https://allatraunites.com/sl/conference_2019

Konferenca »Za Ustvarjalno družbo!« (v angleščini): https://allatraunites.com/event/international-conference-creative-society #ALLATRA #UstvarjalnaDružba #GlobalnaKriza #allatraunites #CreativeSociety #GlobalCrisis

COVID 19

Published / by lucky / Leave a Comment

Odkrito o Covid-19

Kdor ne misli – mislijo drugi namesto njega!

PO SVOJI VESTI SE ODLOČITE, ČE JE PRAV, DA SE TO SPOROČILO DELI MED LJUDMI!

Neodvisen pogled na zdravje in korono. Prisluhni izjavam gostov zdravnikov in strokovnjakov omizja Odkrito o Covid-19, ki jih ne slišimo vsak dan in te lahko tudi presenetijo!

Zbrana dokumentarna gradiva, ki dokazujejo, da je Covid-19 načrtovana situacija

*Gibanje Triglav*

Slovenija in svet, november 2020

Gradivo: https://www.facebook.com/watch/?v=2815129918732549

Gibanje Triglav

Preberi več

Prispevki in vsebinami neodvisnih strokovnjakov!!!

“Odkrito ozadje”

(klikni)

Vir (tukaj)

Socialni inženiring

Published / by lucky / Leave a Comment

Pozitivni in negativni ukrepi

Strokovnjaki se soočajo ob bolezni crona-virus 19 in iščejo rešitve ter sprejemajo strokovne in politiki politične ukrepe za izboljšanje stanja, a žal nihče ne upošteva psihološki efekt ali breme bolnih in starejših ljudi, ki ne umirajo le od virusa, ampak drugih bolezni in psihološkega pritiska, saj jim psihološki pritisk zmanjša imunski sistem, da se telo ne more več učinkovito braniti proti bolezni in na ta način negativni ukrepi povzročajo več smrti, kot jih povzroča sama bolezen, oz. crona-virus! (več …)

Pot v prihodnost!

Published / by lucky / Leave a Comment

Spoštovani prijatelj!

Kdor drugemu prepušča odločanju o svojih pogojih in pravicah življenja in dela, ta sam sebi tlakuje pot v lasten grob, ali bolj konkretno, se odreka svobodi, sreči in zdravem življenju, ki mu omogoča biti človek v sožitju s sočlovekom, drugimi bitji in našo mati naravo! (več …)