Kategorija: R&R

Projekti za mlade

Published / by lucky / Leave a Comment

MOVIT: Razpisna dokumentacija

Vodnik po programu 2017

Osnovni dokument programa je Vodnik po programu Erasmus+ za leto 2017ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku. V njem najdete vsa pravila in pogoje za vključevanje v program, zato ga morate pred prijavo projekta obvezno podrobno preučiti. Najpomembnejše spremembe v primerjavi z letom 2016 smo izpostavili tukaj.

(več …)

Novice za mlade

Published / by lucky / Leave a Comment

Za vse aktivne mlade

I. KAJ IMAMO MLADI V AKCIJI?
Vabilo k sodelovanju v projektu Europe Goes Local
Razpis za raziskovalca v okviru projekta »BECOMING PART OF EUROPE”
Javno posvetovanje o izvajanju programa Erasmus+
Aktualna mednarodna usposabljanja nacionalnih agencij

II. EURODESKOV PERISKOP
Natečaj “Povejte nam, kaj pomeni + v vaši izkušnji Erasmus+!
Natečaj “Be part of Europe’s story”
60. obletnica Rimske pogodbe
Univerza na Primorskem razpisuje mesta v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike
Druga usposabljanja, natečaji in dogodki

III. ZGODILO SE JE …
Iztekel se je prvi letošnji prijavni rok
Ključ do vključenosti – prizadevanje za vključevanje mladih z depriviligiranih območij v program Erasmus+: Mladi v akciji
Moja izkušnja: An introduction to Danish formal and non-formal educational system

Vir (tukaj)

Priložnost za mlade!

Published / by lucky

Kooperative priložnost za mlade!

Kooperative so organizacije, ki so razširjene po vsem svetu. Po statistiki Mednarodne zadružne zveze zadruge različnih vrst (kreditne, kmetijske, obrtne, stanovanjske, potrošniške, delavske, izobraževalne, zdravstvene in druge) v svetu povezujejo 800 milijonov članov ter zagotavljajo 100 milijonov delovnih mest, kar 20% več kot vsa multi-nacionalna podjetja skupaj.

(več …)

Odprta prijava!

Published / by lucky

Odprta je prijava na ameriško YTILI štipendijo

V letu 2017 bo štipendija YTILI združila 100 mladih Evropskih podjetnikov v seriji profesionalno razvojnih in vodstvenih aktivnostih, ki so oblikovane, da podpirajo rast in razvoj komercialnih in socialnih podjetniških podjemov v njihovih skupnostih.  YTILI štipendisti si bodo gradili mreže, povezave in trajna partnerstva, da privabijo investicije in podporo za svoj podjetniški podjem.

Erazmus in mostovi

Published / by lucky

Gradijo mostove za Evropo

V okviru projekta Starejši z mlajšimi gradijo mostove zaEvropo (Mostovi za Evropo) v Zgornjesavinjski dolini že drugo leto sodeluje skupina strokovnjakov različnih poklicev.

(več …)