Kategorija: R&R

Mednarodna konferenca

Published / by lucky

“Socialno kmetovanje”

kot orodje za zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin
Mednarodna konferenca
8. november 2016, 10.00 – 15.00
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
(Jamnikarjeva 101) Ljubljana – Slovenija

Je socialno kmetovanje res prihodnost našega vsakdana? Kakšni so trendi v Evropi?
Ali je lahko spodbujanje skupnostnih oblik socialne integracije rešitev za boljše vključevanje ljudi na trg dela? Kako lahko vključimo socialno kmetovanje v lokalne in regionalne razvojne programe?

(več …)

JR urada za mladino RS

Published / by lucky

Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih

za večjo zaposlenost 2016–2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, je danes v Uradnem listu RS objavil javni razpis»Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018«. Z razpisom krepimo kompetence mladih za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Prijavijo se lahko organizacije, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju.

(več …)

Razpis MOP za NVO

Published / by lucky

JAVNI RAZPIS

 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016

in 2017

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017.

(več …)