Kategorija: R&R

Projekti za mlade

Published / by lucky

 Razpisna dokumentacija in prijavni roki v letu 2016

Razpisna dokumentacija

(Iščete prijavne roke? Na voljo so tukaj – vključno s časovnimi obdobji, v okviru katerih se morajo projekti, če so sprejeti, začeti. Za pomoč pri prijavi si oglejte možnosti v levem podmeniju.)

(več …)

Sodelovanje MSS

Published / by lucky

Ambasador strukturnega dialoga – ZSD

Svet za razvoj NVO Logo

Razvojni center – KoSoP

Projekt strukturnega dialoga

Spoštovani!

Mladinski svet Slovenije k sodelovanju vabi slovenske občine, da se kot odločevalci priključite projektu strukturiranega dialoga.

V okviru projekta nameravamo organizirati dva dogodka z mladimi in predstavniki občin.. Z dogodkom želimo okrepiti sodelovanje med mladimi in predstavniki občin z namenom izboljšanja stanja mladih v posameznih občinah. Tekom projekta smo predhodno v različnih občinah po Sloveniji izvajali različna posvetovanja z mladimi s poudarkom na izzivih mladih v njihovih lokalnih skupnostih. Mladi so na podlagi lokalnih analiz pripravljali ukrepe in priporočila kako izboljšati stanje v njihovem lokalnem okolju.  (več …)

Na Celjskem sejmu

Published / by lucky

Menjava SEMEN in ZNANJA

Na Celjski sejem – Altermed Celje, Modra dvorana, 11. marca 2016

Kako si lahko priskrbimo hrano in dobrine? Kakšni so potenciali eko industrijske konoplje, lanu, volne in drugih naravnih materialov, kako je s predelavo? Kako lahko ustvarjamo inovativne izdelke in storitve v krogotoku trajnostnega bio gospodarstva?  (več …)

Delavski odkup podjetja

Published / by lucky

Osnutek zakona o delavskih odkupih (ZDO)

V preteklosti smo bili v Sloveniji žal priča več neuspešnim poskusom delavskih odkupov. Delavski odkup je odkup lastniškega deleža podjetja s strani zaposlenih v podjetju. Delavski odkupi so eden od pomembnih načinov za povečanje solastništva zaposlenih v gospodarskih družbah. Slovenska zakonodaja, za razliko od npr. spodbujanja tujih investicij, ne predvideva nikakršnih spodbud za tovrstne odkupe. Ker v Sloveniji ni tudi nobene tradicije privatnih skladov, ki bi nudili finančno podporo delavskim odkupom, so delavski odkupi (žal) tudi izjemno redki, saj se namere delavcev o odkupu deleža v podjetju običajno razblinijo prav zaradi njihove nemoči, da bi jih financirali.

(več …)