Ljudska lista

Gibanje zdrava družba

Civilna družbena ljudska platforma

Kdo smo?

Smo običajni ljudje, ki imamo dovolj sramotnega životarjenja. In se povezujemo, da naredimo konec tej režimski torturi. Nismo politiki ali kapitalisti z dobičkarskimi motivi. Le državljanke in državljani odprtega in plemenitega srca, ki želimo soustvarjati lepšo sedanjost in prihodnost v prerojeni državi. Skupaj ustvarjamo ZDRAVO DRUŽBO za vse nas!

Si z nami?

Ustvarjamo nestrankarsko LJUDSKO PLATFORMO, ki povezuje med seboj vse ozaveščene državljanke in državljane. Vse, ki smo v pričujoči katastrofalni moralni krizi spoznali, da je oblast v Sloveniji, ki smo ji doslej dobroverno zaupali, že 30 let pod vplivom škodljivih brezobzirnih političnih in kapitalskih interesov. Temu kot ljudstvo odločno in neomajno nasprotujemo.

Zakaj smo?

Ker ima po Ustavi RS v Sloveniji oblast ljudstvo! In ljudstvo Slovenije se za prevzem oblasti nazaj v svoje roke organizira kot NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA gibanja ZDRAVA DRUŽBA. Da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Si z nami?

Povezujemo se ZA SVOBODO – za svobodno izražanje, svobodno odločanje! Ne povezujemo se – za ali proti maskam -, -za ali proti testiranju -, – za ali proti cepljenju -…, itd!

Vsak človek ima pravico odločati o sebi, tega nima pravice vzeti v svoje roke nihče drug, nobena skupnost, nobena država. In nihče nima pravice soditi o drugemu in ga zaradi česarkoli diskriminirati. Opredeljujemo se ZA DOBRO – za naše etično, sočutno in človekoljubno delovanje v korist vseh in vsakogar.

Mislimo zelo resno!

Povezani v gibanje Zdrava družba smo prepričani, da v Državnem zboru ni (več) prostora za politične stranke, ki so nam v preteklih tridesetih letih krojile propadanje države s sistemsko korupcijo, odtujevanjem ustavnih pravic in svoboščin ter sledenjem osebnim ciljem.

Zato je naša LJUDSKA LISTA na prihajajočih volitvah edina logična nadgradnja aktivacije ljudstva, ki ne more več nemo spremljati dnevnega kratenja in kršenja naših osnovnih ustavnih in državljanskih pravic.

Kot ljudstvo si moramo zastaviti SKUPEN CILJ:

– na volitvah prepričljivo ZMAGATI Z VEČINO naših volilnih glasov;
– oblikovati politično neodvisen nestrankarski LJUDSKI PARLAMENT;
– sestaviti moralno in strokovno verodostojno slovensko LJUDSKO VLADO;
– Slovenijo spremeniti v ZDRAVO DRUŽBO vseh državljank in državljanov.

Kaj vse smo že naredili?

1.  Izdelali smo Krizni načrt za povrnitev Slovenije v normalno stanje in ga pričeli udejanjati na lokalni in nacionalni ravni. Za nujno potrebno ozaveščanje prebivalstva smo pričeli izdajati tiskano glasilo Ozaveščeni. Vzpostavili smo spletne komunikacijske kanale. Po vsej Sloveniji potekajo naša lokalna srečanja z LJUDMI.

2. Povezali smo različne lokalne iniciative, društva in skupine ter vzpostavili lokalne in regijske koordinacije. Izvajati smo pričeli opolnomočenje za nujno samooskrbnost prebivalstva na področjih: šolanje otrok, oskrba s hrano, varovanje zdravja, zaščita pravic, uvedba skupnostne valute in kreativno državljanstvo.

3. Že v oktobru 2020 smo vložili ustavno pobudo za Zakon o nalezljivih bolezni ZNB-B kot tedanji pravni temelj vseh spornih režimskih ukrepov. Z našim javnim ljudskim zavračanjem kasnejših, še bolj spornih sprememb tega zakona ZNB-D smo vplivali na izglasovanje veta. Že pred tem smo predlagali naš ljudski Zakon o nalezljivih boleznih, a režim ni hotel prisluhniti volji ljudstva.

4. Koristi našega povezovanja so bile očitne v izkazani moči ljudstva, ko smo kar s 33.670 zbranimi podpisi predlagali referendum proti spornemu Zakonu o vodah in ga julija 2021 z voljo ljudstva na referendumu tudi gladko zavrnili.

5. Skrb za naše zdravje nas je vodila k vložitvi ljudskega Zakona o zdravilih, s katerim smo hoteli doseči, da bi bila naša zdravila varna, a je bil v parlamentu škandalozno zavrnjen. V skrbi za naše zdravo bivalno okolje smo si aktivno prizadevali tudi proti nacionalni strategiji uvajanja sporne 5G tehnologije, s čemer ne bomo odnehali!

6. Zaskrbljenim staršem smo pomagali pri opolnomočenju za zaščito otrok pred sistemsko torturo v šolah z možnostjo izvajanja šolanja na domu. Tako so številnedružine svojim otrokom v šolskem letu 2021/2022 že povrnile otroštvo, ki jim pripada.

7. Za potrebe varne samooskrbe z lokalno pridelano hrano smo vzpostavili spletno platformo www.posvojimokmeta.si. Namenjena je vseslovenskemu neposrednemu povezovanju zainteresiranih občank in občanov z lokalnimi pridelovalci zdrave hrane.

8. Z našimi javnimi pismi vse ključne odgovorne osebe na nacionalni in lokalni ravni pozivamo k delovanju v korist ljudstva. Kritično se odzivamo na vse aktualne poskuse omejevanja naše svobode in kršenja naših pravic ter poskuse uvajanja spornih režimskih ukrepov.

Vizija za Slovenijo

Slovenija bo do 2023 postala suverena država neodtujljivih človekovih pravic in svoboščin ter ustavne demokracije in pravne ureditve v korist vseh državljank in državljanov ter celokupne narave. Najprej sta bila Človek in Narava, šele zatem država!

Kakšne bodo naše ‘državnice in državniki?

Častni, verodostojni, politično neomadeževani ljudje, ki jih bodo odlikovale moralne vrline, kot so pravičnost, sočutje, strpnost, preudarnost, pogum, vljudnost.

Kakšne vrednote uveljavljamo v zdravi družbi?

Vrednote, ki omogočajo naš skupni in individualni razvoj, kot so zdravje in dolgoživost, srečno otroštvo, ustvarjalno okolje, varna starost, sočutnost in solidarnost, osebna odgovornost, etično ravnanje, socialna pravičnost, blaginja za vse, spoštovanje narave, naravne in kulturne dediščine ter ustavna zaščita.

Kakšna je naša začrtana pot v prihodnost?

Pot razvoja in napredka, ki se odraža v naši sreči in zdravju, vzpostavljenima na medsebojnem sodelovanju in kakovosti sonaravnega bivanja v okviru nacionalne in lokalne samooskrbe ter oživljanja gospodarstva in negospodarstva kot priložnosti za zdravo ustvarjalnost in v korist vseh ljudi.

Klikni tukaj za zvočni posnetek !!!

rec_(20_01_2022)_Oddaja Dr.Blues na spletnem Radiu Žica in gost – Srečko Prislan – Radio Žica (radiozica.eu)

O nas

Vstopna

Dodaj odgovor