MERJENJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI PODJETJA

Brezplačno 10-urno usposabljanje: ”MERJENJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI PODJETJA”

Trajanje: 3 dni

Ponedeljek, 01. 10. 2018, od 9.00 do 11.40 + odmor
Ponedeljek, 08. 10. 2018, od 9.00 do 11.40 + odmor
Ponedeljek, 15. 10. 2018, od 9.00 do 12.00 + odmor

Kraj izvedbe:
OBRTNO PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, 1000 Ljubljana
Velika dvorana OZS

Usposabljanje izhaja iz predpostavke, da zahteva po merjenju in presojah izhaja iz nuje vsakega podjetnika oziroma ekonomskega subjekta, ki želi vedeti, ali je dober, ali je uspešen, ali ravna dovolj gospodarno, ali so njegovi postopki učinkoviti in kje so priložnosti za izboljšanje.

Usposabljanje zaključuje, da je smiselno imeti sistem merjenja in merila, po katerih bomo merili in presojali našo uspešnost, učinkovitost, skladnost poslovanja. Sistem naj bo tak, da ga bomo razumeli in da  bo prilagojen našim potrebam. Tako bomo posledično lahko ugotovili stanje ter lažje presojali  in odločali, kako naprej, da bi zagotovili dolgoročno poslovno uspešnost in stabilnost poslovanja.

PROGRAM PO DNEVIH:

1. dan: UVODNI DEL

 • Kaj merimo in zakaj
 • Merila – kazalniki, s katerimi merimo
 • Presojanje ter pasti merjenja
 • Primeri merjenja: npr. uspešnost in učinkovitost popisa
 • Zaključne misli
 • Možnost razprave in odgovori na zastavljena vprašanja

Fokus: poslovna tveganja

2. dan: POJMI IN DEFINICIJE S PRIMERI V RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH

 • Uspešnost
 • Učinkovitost
 • Gospodarnost
 • Skladnost/zakonitost
 • Zaključne misli
 • Možnost razprave in odgovori na zastavljena vprašanja

Fokus: cilji – letno načrtovanje in strategija

3. dan: MERJENJE IN POROČANJE

 • Postopek merjenja
 • Merila nefinančne uspešnosti
 • Poročanje in ukrepanje
 • Zaključne misli
 • Možnost razprave in odgovori na zastavljena vprašanja

Fokus: korektivni ukrepi

Usposabljanje je namenjeno podjetnikom in tistim, ki želijo to postati in ne zahteva ekonomskega predznanja.

Cilj in namen usposabljanja je torej pridobiti nova znanja, ki nam bodo v pomoč pri operativnem delu in poslovnem odločanju.


UDELEŽBA NA DOGODKU JE BREZPLAČNA, OBVEZNA JE PREDHODNA PRIJAVA!


Tukaj najdete podrobnejše informacije, prijavo ter vir objave

Dodaj odgovor