Novo ali staro?

Novo je lahko boljše, kot staro !

Ali je Ekosocializem/solidarizem alternativa kapitalizmu?

Ekosocializem ne more zagotoviti absolutne tehnične zanesljivosti, lahko pa zmanjša ali celo odpravi družbene vzroke tehničnih nesreč ter spremeni družbeni kontekst razumevanja razmerij med družbo – tehniko in naravo.

Povezava znanosti in stroke z okoljskimi in družbenimi gibanji je najbrž še edina možnost, da se človeštvo izogne družbeno-ekološki katastrofi, v katero ga vodi globalni neoliberalni kapitalizem. To je hkrati tudi pot za ohranitev znanosti.

Če je družbeno-ekološko ogrožena sodobna civilizacija, je ogrožena tudi njena znanost. Če znanost razkriva to ogroženost in jo pomaga preprečiti, rešuje tudi samo sebe in se zaradi tega ne spreminja v družbeno religijo.

Z vprašnjem v podnaslovu se ukvarja danes akademska in politična srenja, vendar niti eno niti drugo ni nekaj novega, temveč le dokazovanje levih in desnih kdo ima prav, kaj je bolj pomembno kapital ali delo!

Več o Ekosocializmu in akademski razpravi ter iskanju poti iz vse globlje krize klikni (tukaj)!

Najboljše nam je vedno dala in daje mati narava, ki jo prepotentna glava ne vidi in sliši, zato jo celo zlorablja, a tisto novo najboljše že obstaja, le človek mora spregledati in spoznati svoje zablode, predsodki in slabe navade ter sprejeti najpomembnejše sporočilo, ki mu kaže pot v svobodo ali novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi,

Ta pot v osvoboditev človeka in življenja na zemlji je tlakovana z zakoni življenja v naravi na katerih je zgrajen in utemeljen nov družben sistem Bio-humanizem!

Izhodišča in strateški okvir novega družbenega sistema Bio-humanizma je dosegljivo – klikni (tukaj)!

 

Dodaj odgovor