PODJETNIŠKO DRUŽENJE

Kako do kakovostnih zaposlenih v posameznih obrtnih dejavnostih

Skupaj z zavodom RS za zaposlovanje organiziramo »Poslovni podjetniški zajtrk«, ki bo organiziran v okviru dogodka Dnevi odprtih vrat OOZ Kamnik! Zavzemamo se za tesnejše sodelovanje pomembnih podpornih institucij, ki nudimo paleto različnih storitev za delodajalce.

Namen organizacije skupnega dogodka je predstaviti podjetniške storitve obeh institucij in okrepiti medsebojno sodelovanje. Oboje z namenom izvajanja vse bolj prilagojenih storitev za delodajalce na področju iskanja kadrov in zaposlovanja.

Vsebina dogodka
V okviru predstavitve storitev, bomo prestavili možnosti iskanja in zaposlovanja kadrov v posameznih obrtnih dejavnostih. S pomočjo individualnega pristopa in mnogih ukrepov na področju aktivne politike zaposlovanja, vam Zavod RS za zaposlovanje lahko ponudi pomoč pri iskanju in izobraževanju kadrov.

  • predstavitev storitev Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik
  • trenutno stanje na trgu dela
  • aktualni programi Aktivne politike zaposlovanja
  • delo Pisarn za delodajalce
  • odgovori na dileme in vprašanja udeležencev
Verjamejo, da lahko skupaj v konstruktivni diskusiji najdemo odgovore na pereče tematike ter skušamo oblikovati predloge za še boljše medsebojno sodelovanje. Zato vas vabimo, da na dogodku sodelujete in z ostalimi udeleženci delite vaše morebitne izkušnje s koriščenjem obstoječih kadrovskih storitev.

Sodelujoči
Strokovni sodelavci Urada za delo Kamnik
Mag. Barbara Jančar Rozman, sekretarka OOZ Kamnik

Veselimo se srečanja z vami

Dodatne Informacije
Mag. Barbara Jančar Rozman, sekretarka OOZ Kamnik, barbara.jancar@ozs.si, 01/8319 810.


Tukaj najdete vir objave

Dodaj odgovor