Pot v prihodnost!

Spoštovani prijatelj!

Kdor drugemu prepušča odločanju o svojih pogojih in pravicah življenja in dela, ta sam sebi tlakuje pot v lasten grob, ali bolj konkretno, se odreka svobodi, sreči in zdravem življenju, ki mu omogoča biti človek v sožitju s sočlovekom, drugimi bitji in našo mati naravo!

Brez svobode, zdravja in sožitja ali enakopravnem sodelovanja človeka s sočlovekom ter posledično medsebojnega spoštovanja na osnovi pozitivnih vrednot, kot je ljubezen, ni pozitivnega družbeno-ekonomskega razvoja posameznika, niti njegove družbene skupnosti.

To pomeni, da se mora človek, za boljšo in srečno prihodnost, osvoboditi svojih okov zla, ki ga sili in drži v ječi strahov, bolečine in trpljenja v imenu “lažne demokracije” pod prisilo kapitala, cerkve in države ter njihovih institucij v službi egoizma človeka ali zla v človeški podobi !!!

Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!!!

Pritisk – dokumentarni film !!! (klikni na deteljico)

Oglej si video in spoznal boš resnico, zakaj je tvoje telo najboljši zdravnik in čuvaj tvojega zdravja ter naravne zdrave dobrine tisto, kar potrebuješ za zdravo življenje.

Zelo jasno je sporočilo videa, kdo je vaš oz. naš pravi sovražnik in zakaj potrebujemo nov družbeni sistem Bio-humanizem, da se osvobodimo mafije na oblasti, ki na načrtno uničuje naravne zdrave pogoje za življenje večine in ustvarja genocid nad delovnimi in poštenimi ljudmi!

Za skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi! ??☺

Dodaj odgovor