Predstavitev SOVA BOBI na MDDSZ

Predstavitev SOVA BOBI na MDDSZ

V torek dne 30. 1. 2019 ob 9. uri je na direktoratu za socialo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bil sestanek partnerjev projekta SOVA BOBI in MDDSZ, na katerem so partnerji predstavnikom ministrstva predstavili izhodišča in vsebino projekta SOVA BOBI. Projekt obsega start-up aktivnosti s področja razvoja sistema socialne varnosti na območju 9-tih občin sub-regije SAŠE – Savinjske regije. Izvajanje projekta poteka v obdobju med 1. 1. 2019 in 31. 10. 2019.

Osnovni cilj operacije SOVA BOBI je zagotoviti boljše socialne pogoje bivanja in infrastrukturo za izvedbo aktivnosti obstoječih in novih potrebnih socialnih programov in storitev v konkretni praksi – na nivoju lokalne skupnosti in ruralnega območja Zgornje Savinjske in Šaleške doline (SAŠA).

Vsebine operacije SOVA BOBI so tudi del razvojnega načrta programov in storitev s področja socialne varnosti RS zapisane v razvojnih dokumentih in Deklaraciji o razvoju skupnostne oskrbe, vsebuje jih tudi Nacionalni program SV in opredeljene so kot cilji razvoja v pripadajoči nacionalni Resoluciji SV RS.

Župan Matej Pečovnik – Vir slike (tukaj)

Partnerji so izrazili želje po konstruktivnem sodelovanju in koristnih informacijah, predvsem strokovnih in javnih institucij, ki delujejo znotraj okvirjev MDDSZ ali imajo koncesije za izvajanje socialnih storitev na območju izvajanje operacije SOVA BOBI (SAŠA regije).

S strani predstavnikov MDDSZ prisotnih na sestanku, je bila predstavitev projekta z vsemi pozitivnimi učinki na celotno lokalno skupnost, izredno dobro sprejeta, kar daje partnerjem SOVA BOBI še dodatno spodbudo pri realizaciji načrtovanih aktivnosti.

Kratek povzetek na linku (tukaj)

Dodaj odgovor