Sobivanje in sožitje

Sodelovanje in soupravljanje

Sobivanje in sožitje posledica sodelovanja in soupravljanje!

Spoštovani v kapitalističnem sistemu je pač bistvo dobra šola za dober zaslužek, zato je dobiček najpomembnejša vrednota obstoječega družbenega sistema!

To pomeni, da je dostopnost do izobraževanja vezana na socialni status posameznika, ali nepravično in diskriminatorno osnovo, kar povzroča še večjo razslojevanje med ljudmi in neenake možnosti.

Rezultat je več konfliktov in zlorabljanje znanja za izkoriščanje človeka od človeka, to pa je razlog stopnjevanje konfliktov, ki vodijo v nasilje in vojno!

Primer dobre prakse (v nadaljevanju klikni na deteljico spodaj) v celoti upošteva nov družbeni sistem Bio-humanizem!

Na videu spodaj, ne gre le za okoljsko problematiko ali politiko, gre za odnos do našega naravnega okolja, ki je naša mati življenja.

To je naš najbolj pomemben temelj za zdravo in srečno življenje, zato je narava z bionomijo ali zakonitosti življenja tista zasnova novega družbenega sistema, ki nam daje pozitivne vrednote do življenja za sozitje, sobivanje človeka s sočlovekom, drugimi bitji in vsemi naravnimi dobrinami, da življenje nas vseh ali človeška skupnost sploh lahko obstaja.

Prav trajnostni razvoj, ki temelji na vzdrževanju zdravih naravnih pogojev za življenje vseh bitij in naravnih dobrin, je primarni temelj novega družbenega sistema Bio-humanizem, saj se vse vrednote humanizma, ki je namenjen človeku, potrjujejo v odnosu do narave in našega naravnega sobivanja človeka s sočlovekom in vsem ostalim naravnim okoljem!

null

Zato je naravno ravnovesje, ali univerzalno dinamično naravno ravnovesje, temeljni zakon na katerem se uveljavlja zakon evolucija ali kontinuiran razvojni proces, na katerem je grajen nov družbeni sistem Bio-humanizem!

To je tudi primarno izhodišče novega družbenega sistema, saj brez zdravega naravnega okolja ni zdravega in srečnega življenja človeka, niti nove skupnosti svobodni, srečnih in ponosnih ljudi!

Za video klikni na deteljico!OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!

5G – pomeni uničenje planeta ZEMLJA in življena človeka ter ostalih bitij na zemlji !!!

Prikrivanje resnice SZO !!!  (klikni za video)

Dodaj odgovor