Socialna varnost – kaj je to?

Tudi mi potrebujemo »SPREMEMBE«!

Spoštovani!

O socialni varnosti pogosto začnemo razmišljati šele ob dogodkih v našem življenju, ki nas ogrožajo bodisi  v materialnem smislu, bodisi povzročajo kakšno drugačno stisko, problem ali težavo, ki je sami ali s pomočjo svojih bližnjih ali izvajalcev obstoječih storitev ne moremo več razrešiti.

Za nekaj takih ključnih okoliščin je sicer poskrbljeno preko formalnih ukrepov kot so: zavarovanja na ravni države  (npr. bolniški dopust in nadomestilo, pokojnine ob upokojitvi, nadomestila za brezposelnost…) in preko programov in projektov, ki jih sofinancira EU, država ali občina in jih izvajajo raznolike organizacije in društva (npr. programi za starejše ali za osebe, ki imajo težave z zdravjem, zaradi zasvojenosti, težave v odnosih,… ipd.).

A tudi ta nadomestila, pravice in programi niso nujno zadostni oziroma ne pokrijejo vseh okoliščin in izzivov, v katerih se znajdemo. Kljub navedenemu, pa vsi z dneva v dan spoznavamo in ugotavljamo dejstva, da se stanje na področju zdravstva slabša, revščina poglablja, odnosi med ljudmi (mladimi in starejšimi, revnimi in bogatimi, otroci in starši,…..itd) slabšajo, zato se kopičijo novi problemi in težave, ki jih rešujemo primarno s kurativo ali na način, da odpravljamo posledice, ne pa vzrokov, ki takšne negativne posledice povzročijo.

Če želimo dobro poskrbeti za našo zdravje in socialno varnost, je pomembno, da se tudi sami vključimo v oblikovanje rešitev in programov in tako načrtovalce ter akterje razvojnega procesa bolje seznanimo s situacijami v konkretnem življenju v katerem s proaktivnim delovanjem in razvojem odkrivamo vzroke ter sistemsko odpravljamo morebitne negativne posledice.

Samo tako bomo namreč lahko soustvarili programe in storitve, ki bodo bolj primerni in se bodo kakovostno ustrezno odzvali na naše potrebe ter tudi generirali razvoj dejavnosti in storitev s preventivnim in proaktivnim delovanjem, kar bo omogočilo permanentno odkrivanje in odpravljanje vzrokov, ki povzročajo negativne posledice za zdravje in socialno varnost vseh in še posebej najbolj ranljivih družbenih skupin.

Ker želimo v večji meri spodbuditi sodelovanje med izvajalci in uporabniki zdravstvenih in socialnih storitev, vas, kot predstavnika, oziroma predstavnico organizacij, ki ste uporabnik ali izvajalec socialnih storitev in delujete na področju zdravstvenega in socialnega-varstva ter sorodnih področjih, kot so:

– šolstvo, zdravstvo, invalidsko varstvo, zdravega okolja, javna uprava,…otrok, družine in mladine, vljudno vabimo, da soustvarite dogodek na primer na temo :

»SOCIALNA VARNOST – kaj je to!?«

Dne 6. 3. 2019 je tudi »Dan za spremembe«, kot nacionalni projekt za vse prostovoljce v Sloveniji, ki ga koordinira in vodi Slovenska Filantropija iz Ljubljane. Toda »tudi mi potrebujemo spremembe«, zato je predviden dogodek na temo »SOCIALNA VARNOST – kaj je to« prvi korak na poti do naših sprememb!

Predviden termin za realizacijo dogodka je od 6. do vključno 13. aprila 2019.

Izhodišče vseh sodelujočih za naveden dogodek je splošna definicija za socialno varnost, ki se glasi:  

»Socialna varnost – je skupek vseh pravic, ki jih družbena skupnost nudi in zagotavlja vsakemu posamezniku, kot članu te skupnosti.  Vsaka pravica je vezana na dolžnosti, zato pravica pripada le tistemu, ki izpolnjujejo določene pogoje in svoje dolžnosti v skupnosti kjer dela in živi!«

Na tem dogodku bomo v vseh občinah v Zgornje Savinjski dolini ter občini Šoštanj in Šmartno ob Paki, skupaj predstavili različne poglede in ideje glede zagotavljanja socialne varnosti v lokalnem okolju; predstavili dejansko stanje, naše želje in potrebe na tem področju in se skupaj pogovorili o možnostih nadaljnjega dolgoročnega sodelovanja pri vzpostavitvi in delovanju učinkovitega sistema socialne varnosti na lokalnem nivoju v katerega so enakopravno vključeni tako izvajalci kot uporabniki zdravstvenih in socialnih storitev!

Res je – »TUDI MI POTREBUJEMO SPREMEMBE!« (klikni za video !!!)

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo,

(Srečko PRISLAN  in dr. Liljana RIHTER)

Dodaj odgovor