Srečanje partnerjev v občini Nazarje

Srečanje izvajalcev socialnih storitev s partnerji projekta SOVA BOBI (LAS ZSŠD)

Na pobudo partnerjev projekta SOVA BOBI (LAS ZSŠD) je bilo v četrtek, dne 14.2.2019 ob 11.15.uri  v sejni sobi občine Nazarje srečanje izvajalcev socialnih storitev v občini Nazarje. Gostitelja srečanja sta bila župan občine Nazarje, gospod Matej Pečovnik ter direktor RC KOSOP so. p. gospod Srečko Prislan. Srečanja so se udeležili, poleg partnerjev projekta, vabljeni predstavniki 3 pravnih oseb iz Zg. Savinjske doline in sicer gospod Grofelnik Rok iz podjetja BSH Hišni aparati ID, d.o.o., gospa Lesnjak Darija iz VDC Saša ter gospa Lozar Valentina iz Zavoda Ruj.

Srečanje 14.2.2019 (fotograf Vajdl, P.)

Vsebina srečanja je bila namenjena predstavitvi projekta “SOVA BOBI” in dejavnosti vseh prisotnih izvajalcev socialnih storitev Zg. Savinjske doline. Navzoči predstavniki so okvirno predstavili vsebino svoje dejavnosti ter aktualno problematiko, ki spremlja izvajanje dejavnosti na njihovem področju dela.

Vsi prisotni so izrazili željo po konstruktivnem medsebojnem sodelovanju, saj so zaznali precej skupnih točk, ki vse vodijo do skupnih pozitivnih učinkov. Hkrati so tudi pozdravili vsebino in cilje operacije za vzpostavitev sistema socialne varnosti na lokalnem nivoju, ki obsega vse deležnike s področja dejavnosti sociale v občini, saj povezovanje in sodelovanje lahko izjemno dobro vpliva na kvaliteto dela vseh, tako v korist izvajalcev, kot uporabnikov socialnih storitev, v vsaki lokalni skupnosti.

Zaključna misel navzočih na srečanju je bila, da lahko samo s sodelovanjem in skupno promocijo aktivnosti vseh deležnikov konkretno pripomoremo k izboljšanju obstoječega stanja in razmer na področju socialne varnosti za vse. Pričakovani  rezultati ustvarjalnega sodelovanja partnerjev z izvajalci in uporabniki socialnih storitev v Zg. Savinjski dolini bodo tako trajno vplivali na izboljševanje pogojev življenje vsakega posameznika, kjer ta biva oz. živi in dela.

Več informacij o vsebini srečanja iz “Deklaracije o razvoju skupnostne oskrbe” (tukaj) in kratkem povzetku operacije “Socialna varnost ali boljše bivanje za vse!” (tukaj).

                              

Dodaj odgovor