Socialna pravičnost

Svetovni dan socialne pravičnosti

V Organizaciji Združenih narodov je 20. februar, že vse od leta 2009, razglašen kot Svetovni dan socialne pravičnosti. Na ta dan se izpostavi določena problematika, kjer je potrebno še posebej širiti zavedanje o perečih problemih (kot na primer revščina, izključenost, brezposelnost, neenakost, …).

Letošnje geslo je »Če si želimo mir in razvoj, si je potrebno prizadevati za socialno pravičnost« ali v izvirniku: “If You Want Peace & Development, Work for Social Justice«.

(Več o Svetovnem dnevu na spletni strani MZZ – tukaj ter na uradni strani OZN – tukaj).

Socialna pravičnost je sistem, ki temelji na solidarnosti ter enakosti in je tudi temelj socialne varnosti. Gre za sistem vrednot, ki jih sprejme družba in temelji na tem, da imamo kot posamezniki določene osnovne pravice, ki bi jih moralo naše okolje zagotavljati. Na podlagi socialne pravičnosti in družbenega razvoja je moč doseči in vzdrževati mednarodni mir in varnost. Ali povedano drugače – brez spoštovanja človekovih pravic in svoboščin sploh ni socialne pravičnosti, družbeni razvoj pa je onemogočen.

Socialno pravičnost lahko razvijamo samo tako, da odstranjujemo umetno povzročene barijere, ki nastajajo zaradi različnosti – bodisi na podlagi barve kože, veroizpovedi, spola, invalidnosti, narodnosti in podobno. K temu lahko prispeva prav vsak izmed nas in sicer s spremembo, ki se začne pri nas samih.

Tudi Razvojni center KOSOP so. p, si s svojim delovanjem ter sodelovanjem v projektih s področja socialne varnosti, prizadeva k trajnostnemu razvoju lokalnega okolja ter ustvarjanju boljših pogojev za vse.

Aktualni pilotski projekt v Zg. Savinjski dolini, ki je namenjen socialni varnosti, je SOVA BOBI v okviru LAS ZSŠD in o katerem si lahko preberete več  – povzetku tukaj.

Dodaj odgovor