Svobodna šola za življenje!

Naši otroci nam kažejo pot!

Odgovornost za šolanje svojih otrok jemljemo v svoje roke!

Mnoge slovenske družine se zdaj intenzivno povezujemo in že gradimo nove oblike sodelovanja. Tako že nastajajo majhna šolska gnezda po vsej Sloveniji. Zavedamo se, da ne bomo mogli čez noč zgraditi novih šol. To je dolg in zelo živ proces. Pot nas pelje v majhne, samooskrbne in neodvisne šolske skupnosti.

Podajamo se v naravne oblike učenja, ki bo v majhnih šolskih skupnostih potekalo na domu, v podjetjih, na (turističnih) kmetijah,…V gozdne vrtce, šole v naravi in vajeniške šole, kjer se mladi lahko učijo pri mojstrih. Iz majhnih krogov bodo kasneje nastali veliki. S tem, ko se postavlja šolstvo, se vzporedno postavljajo tudi drugi stebri, ki jih potrebujemo kot družba.

Naš cilj je oblikovanje pravih vsebin in pogojev za sodobno izobraževanje v lokalnih skupnosti, kjer sodelujejo učenci, starši ali odrasli in učitelji ter se povezujejo ljudje iz različnih življenjsko pomembnih področij: zdravilci, kmetje, mojstri, obrtniki, podjetniki, pravniki.

Vsi, ki sodelujemo v skupnosti ter učno-vzgojnem izobraževalnem procesu za našo skupno prihodnost, smo hkrati tudi mentorji, ki posredujemo drug drugemu svoje znanje. Tako se znanje pretaka skozi različne življenjske prakse in veščine.

svobodna šola

Gradimo na osnovah izmenjave, sodelovanja, povezovanja, solidarnosti in odgovornosti, kjer je pomemben doprinos vsakega posameznika. To je odgovornost, ki jo vsak od nas sprejema in ne čaka na drugega!

Pripravljen je osnovni predlog izobraževanja na univerzalnih vrednotah humanizma, ki omogoča gradnjo in razvoj novih vsebin za potrebe človeka, življenja ljudi v skupnosti ljudi na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Tukaj ne gre zgolj in samo za naslanjanje in zanašanje na druge, ampak za tvorno kreativno sodelovanje vseh in novo dodano vrednot, ki jo vsak človek potrebuje za uveljavljanja svojega poslanstva in zagotavljanja razvojnih potreb lokalnega okolja v katerem vsakdo živi in dela!

Več o start-up modelu za novo svobodno šolo za življenje, ki omogoča drugo in presežno vrednost misli in novega znanja za našo skupno in lepšo prihodnost (klikni tukaj in spodaj)!!!

“Znanje je največje bogastvo človeka!”

Več informacij (Mateja Tuta – 041 962 247)

Dodaj odgovor