Globalna kriza

GLOBALNA KRIZA.

TA ŽE VPLIVA NA VSE |

Mednarodna online konferenca | 24. julij 2021

Sodobna civilizacija je vstopila v fazo nestabilnosti in globalnih kriz. Globalna finančna, gospodarska, okoljska, antropološka in podnebna kriza so realnost, s katero je že soočen vsak človek. Toda to je šele začetek. Ali se ljudje zavedajo vseh groženj, ki se jim približujejo?

Radikalne spremembe na vseh področjih življenja so v bližnji prihodnosti neizogibne za vse prebivalce planeta!

allatra

Toda koliko se jih svetovna skupnost zaveda, kaj šele, ali je nanje pripravljena? Mednarodna online konferenca Globalna kriza. Ta že vpliva na vse je dogodek izjemnega pomena, ki ga na platformi Mednarodnega družbenega gibanja ALLATRA organizirajo prostovoljci z vsega sveta. 24. julija 2021 ob 17.00 CET se bo s simultanim prevodom v več kot 60 jezikov neposredno prenašala na več tisoč mednarodnih medijskih kanalih in platformah.

Globalna kriza. To se dogaja že zdaj! – YouTube

https://youtu.be/KwMaHQHrpVg

GLOBALNA KRIZA. TA ŽE VPLIVA NA VSE | Mednarodna online konferenca | 24. julij 2021 – YouTube

Namen konference je zagotoviti celovit in temeljit pregled zunanjih in notranjih dejavnikov hitro napredujoče svetovne krize, ki vpliva na vse. Glavne teme konference:

● Digitalna transformacija, uvajanje visoke tehnologije, ki temelji na umetni inteligenci, na različna področja življenja svetovne družbe: tveganja in koristi.

● Četrta industrijska revolucija in grožnja množične brezposelnosti.

● Prihodnost brez delovnih mest: razlogi za neizogiben propad svetovnega gospodarstva ob ohranitvi potrošniške oblike.

● Radikalne spremembe na vseh družbenih področjih.

● Problematika prenaseljenosti.

● Intenzivno izčrpavanje virov planeta.

● Globalne klimatske spremembe.

● Cikličnost geoloških dogodkov, odvisnih od zunanjih dejavnikov.

● Pomen vsakega posameznika pri gradnji Ustvarjalne družbe.

● Preživetje človeštva in obnova civilizacije.

Ljudje, prostovoljci z vsega sveta, ki imajo jasen pogled na trenutne razmere, bodo skupaj z znanstveniki in strokovnjaki z različnih področij na tej konferenci predstavili vzročno posledične povezave med različnimi krizami, ki že vplivajo na vse, in na prihajajočo globalno katastrofo.

Uradna spletna stran mednarodnega projekta »Ustvarjalna družba« https://allatraunites.com/sl info@allatraunites.com

Program »Ustvarjalna družba združuje vse«: https://youtu.be/bDChWSd_aEo

Mednarodna online konferenca »Ustvarjalna družba. Združeni zmoremo«: https://allatraunites.com/sl/conference_20_12_2020

Mednarodna online konferenca »Ustvarjalna družba. O čem so sanjali preroki«: https://allatraunites.com/sl/conference_20_03_2021

Mednarodna online konferenca »Družba. Zadnja prložnost«: https://allatraunites.com/sl/conference_2019

Konferenca »Za Ustvarjalno družbo!« (v angleščini): https://allatraunites.com/event/international-conference-creative-society #ALLATRA #UstvarjalnaDružba #GlobalnaKriza #allatraunites #CreativeSociety #GlobalCrisis