Mladinski svet ZSD

Spoštovani!

V četrtek 12.5.2016 je v prostorih KZSŠ na Ljubnem ob Savinji bil ustanovljen “Mladinski svet Zgornje Savinjske doline”, kot združenje mladinskih organizacij.

Ustanovitelji “Mladinskega sveta ZSD” so:

  1. Društvo prijateljev mladine Mozirje (DPMM)
  2. Klub Zgornje-savinjskih študentov (KZSŠ)
  3. Mladinsko društvo Rečica ob Savinji (MDRS)
  4. Društvo prijateljev mladine Ljubno ob Savinji (DPM-L/S)
  5. Športno društvo Mladost Rečica ob Savinji (ŠDM-RS).

Mladinski svet  ZSD je ustanovljen, kot združenje mladinskih organizacij na ravni občin: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji  in Solčava, v katero se združujejo prostovoljna društva, zveze društev in drugih mladinskih organizacij različnih družbenih, nazorskih in političnih usmeritev. Povezovanje mladinskih združenj in organizacij temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake članice Mladinskega sveta.

Naslov in sedež Mladinskega sveta ZSD je :

Mladinski svet ZSD, Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje.

Kontakt tel. št. : 041 470 772