Europe Goes Local

Published / by lucky / Leave a Comment

Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni.

V ponedeljek, 16. oktobra 2017, je potekalo prvo srečanje posvetovalne skupine projekta Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni.

(več …)

Rezultati javnega razpisa

Published / by lucky / Leave a Comment

Rezultati JR za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 41/2016, dne 10. 6. 2016, objavil javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018 (v nadaljevanju: javni razpis).

(več …)

Razpis za mlade

Published / by lucky / Leave a Comment

Javni razpis v mladinskem sektorju UMRS

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino v letošnjem letu načrtuje objavo javnega razpisa Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Z javnim razpisom se spodbuja zaposlovanje mladih na področju mladinskega dela. Potencialni prijavitelji so organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

(več …)

Mladinski delavec

Published / by lucky / Leave a Comment

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje

potrdil NPK za mladinskega delavca/ko

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je danes, petek, 2. junija 2017, dokončno potrdil Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) mladinski delavec/delavka. Nacionalna poklicna kvalifikacija mladinski delavec/delavka bo mladinskim delavcem/delavkam olajšala prehajanje od enega k drugemu delodajalcu in s tem izboljšala mobilnost posameznika v sektorju. Prav tako pa to pomeni tudi večjo preglednost za delodajalce nad tem, katera dela in naloge ter kompetence poseduje mladinski delavec.

(več …)

Mostovi za Evropo

Published / by lucky / Leave a Comment

Medgeneracijsko srečanje o kulinariki

ki je bilo v ponedeljek dne, 24. 4. 2017, ob 17. uri
v  Fašunovi hiši na Ljubnem ob Savinji.

Zbrani člani SLO skupine Mostovi za Evropo in domačini iz Društva upokojencev Ljubno smo se udeležili prikaza priprave kmečke malice, značilne ob košnji oz pri težaških kmečkih opravilih v gozdu.

(več …)