Ljudska lista

Published / by lucky / Leave a Comment

Gibanje zdrava družba

Civilna družbena ljudska platforma

Kdo smo?

Smo običajni ljudje, ki imamo dovolj sramotnega životarjenja. In se povezujemo, da naredimo konec tej režimski torturi. Nismo politiki ali kapitalisti z dobičkarskimi motivi. Le državljanke in državljani odprtega in plemenitega srca, ki želimo soustvarjati lepšo sedanjost in prihodnost v prerojeni državi. Skupaj ustvarjamo ZDRAVO DRUŽBO za vse nas!

Si z nami?

Ustvarjamo nestrankarsko LJUDSKO PLATFORMO, ki povezuje med seboj vse ozaveščene državljanke in državljane. Vse, ki smo v pričujoči katastrofalni moralni krizi spoznali, da je oblast v Sloveniji, ki smo ji doslej dobroverno zaupali, že 30 let pod vplivom škodljivih brezobzirnih političnih in kapitalskih interesov. Temu kot ljudstvo odločno in neomajno nasprotujemo.

Zakaj smo?

Ker ima po Ustavi RS v Sloveniji oblast ljudstvo! In ljudstvo Slovenije se za prevzem oblasti nazaj v svoje roke organizira kot NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA gibanja ZDRAVA DRUŽBA. Da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Si z nami?

Povezujemo se ZA SVOBODO – za svobodno izražanje, svobodno odločanje! Ne povezujemo se – za ali proti maskam -, -za ali proti testiranju -, – za ali proti cepljenju -…, itd!

Vsak človek ima pravico odločati o sebi, tega nima pravice vzeti v svoje roke nihče drug, nobena skupnost, nobena država. In nihče nima pravice soditi o drugemu in ga zaradi česarkoli diskriminirati. Opredeljujemo se ZA DOBRO – za naše etično, sočutno in človekoljubno delovanje v korist vseh in vsakogar.

Mislimo zelo resno!

Povezani v gibanje Zdrava družba smo prepričani, da v Državnem zboru ni (več) prostora za politične stranke, ki so nam v preteklih tridesetih letih krojile propadanje države s sistemsko korupcijo, odtujevanjem ustavnih pravic in svoboščin ter sledenjem osebnim ciljem.

Zato je naša LJUDSKA LISTA na prihajajočih volitvah edina logična nadgradnja aktivacije ljudstva, ki ne more več nemo spremljati dnevnega kratenja in kršenja naših osnovnih ustavnih in državljanskih pravic.

Kot ljudstvo si moramo zastaviti SKUPEN CILJ:

– na volitvah prepričljivo ZMAGATI Z VEČINO naših volilnih glasov;
– oblikovati politično neodvisen nestrankarski LJUDSKI PARLAMENT;
– sestaviti moralno in strokovno verodostojno slovensko LJUDSKO VLADO;
– Slovenijo spremeniti v ZDRAVO DRUŽBO vseh državljank in državljanov.

Kaj vse smo že naredili?

1.  Izdelali smo Krizni načrt za povrnitev Slovenije v normalno stanje in ga pričeli udejanjati na lokalni in nacionalni ravni. Za nujno potrebno ozaveščanje prebivalstva smo pričeli izdajati tiskano glasilo Ozaveščeni. Vzpostavili smo spletne komunikacijske kanale. Po vsej Sloveniji potekajo naša lokalna srečanja z LJUDMI.

2. Povezali smo različne lokalne iniciative, društva in skupine ter vzpostavili lokalne in regijske koordinacije. Izvajati smo pričeli opolnomočenje za nujno samooskrbnost prebivalstva na področjih: šolanje otrok, oskrba s hrano, varovanje zdravja, zaščita pravic, uvedba skupnostne valute in kreativno državljanstvo.

3. Že v oktobru 2020 smo vložili ustavno pobudo za Zakon o nalezljivih bolezni ZNB-B kot tedanji pravni temelj vseh spornih režimskih ukrepov. Z našim javnim ljudskim zavračanjem kasnejših, še bolj spornih sprememb tega zakona ZNB-D smo vplivali na izglasovanje veta. Že pred tem smo predlagali naš ljudski Zakon o nalezljivih boleznih, a režim ni hotel prisluhniti volji ljudstva.

4. Koristi našega povezovanja so bile očitne v izkazani moči ljudstva, ko smo kar s 33.670 zbranimi podpisi predlagali referendum proti spornemu Zakonu o vodah in ga julija 2021 z voljo ljudstva na referendumu tudi gladko zavrnili.

5. Skrb za naše zdravje nas je vodila k vložitvi ljudskega Zakona o zdravilih, s katerim smo hoteli doseči, da bi bila naša zdravila varna, a je bil v parlamentu škandalozno zavrnjen. V skrbi za naše zdravo bivalno okolje smo si aktivno prizadevali tudi proti nacionalni strategiji uvajanja sporne 5G tehnologije, s čemer ne bomo odnehali!

6. Zaskrbljenim staršem smo pomagali pri opolnomočenju za zaščito otrok pred sistemsko torturo v šolah z možnostjo izvajanja šolanja na domu. Tako so številnedružine svojim otrokom v šolskem letu 2021/2022 že povrnile otroštvo, ki jim pripada.

7. Za potrebe varne samooskrbe z lokalno pridelano hrano smo vzpostavili spletno platformo www.posvojimokmeta.si. Namenjena je vseslovenskemu neposrednemu povezovanju zainteresiranih občank in občanov z lokalnimi pridelovalci zdrave hrane.

8. Z našimi javnimi pismi vse ključne odgovorne osebe na nacionalni in lokalni ravni pozivamo k delovanju v korist ljudstva. Kritično se odzivamo na vse aktualne poskuse omejevanja naše svobode in kršenja naših pravic ter poskuse uvajanja spornih režimskih ukrepov.

Vizija za Slovenijo

Slovenija bo do 2023 postala suverena država neodtujljivih človekovih pravic in svoboščin ter ustavne demokracije in pravne ureditve v korist vseh državljank in državljanov ter celokupne narave. Najprej sta bila Človek in Narava, šele zatem država!

Kakšne bodo naše ‘državnice in državniki?

Častni, verodostojni, politično neomadeževani ljudje, ki jih bodo odlikovale moralne vrline, kot so pravičnost, sočutje, strpnost, preudarnost, pogum, vljudnost.

Kakšne vrednote uveljavljamo v zdravi družbi?

Vrednote, ki omogočajo naš skupni in individualni razvoj, kot so zdravje in dolgoživost, srečno otroštvo, ustvarjalno okolje, varna starost, sočutnost in solidarnost, osebna odgovornost, etično ravnanje, socialna pravičnost, blaginja za vse, spoštovanje narave, naravne in kulturne dediščine ter ustavna zaščita.

Kakšna je naša začrtana pot v prihodnost?

Pot razvoja in napredka, ki se odraža v naši sreči in zdravju, vzpostavljenima na medsebojnem sodelovanju in kakovosti sonaravnega bivanja v okviru nacionalne in lokalne samooskrbe ter oživljanja gospodarstva in negospodarstva kot priložnosti za zdravo ustvarjalnost in v korist vseh ljudi.

Klikni tukaj za zvočni posnetek !!!

rec_(20_01_2022)_Oddaja Dr.Blues na spletnem Radiu Žica in gost – Srečko Prislan – Radio Žica (radiozica.eu)

O nas

Vstopna

Svobodna šola za življenje!

Published / by lucky / Leave a Comment

Naši otroci nam kažejo pot!

Odgovornost za šolanje svojih otrok jemljemo v svoje roke!

Mnoge slovenske družine se zdaj intenzivno povezujemo in že gradimo nove oblike sodelovanja. Tako že nastajajo majhna šolska gnezda po vsej Sloveniji. Zavedamo se, da ne bomo mogli čez noč zgraditi novih šol. To je dolg in zelo živ proces. Pot nas pelje v majhne, samooskrbne in neodvisne šolske skupnosti.

Podajamo se v naravne oblike učenja, ki bo v majhnih šolskih skupnostih potekalo na domu, v podjetjih, na (turističnih) kmetijah,…V gozdne vrtce, šole v naravi in vajeniške šole, kjer se mladi lahko učijo pri mojstrih. Iz majhnih krogov bodo kasneje nastali veliki. S tem, ko se postavlja šolstvo, se vzporedno postavljajo tudi drugi stebri, ki jih potrebujemo kot družba.

Naš cilj je oblikovanje pravih vsebin in pogojev za sodobno izobraževanje v lokalnih skupnosti, kjer sodelujejo učenci, starši ali odrasli in učitelji ter se povezujejo ljudje iz različnih življenjsko pomembnih področij: zdravilci, kmetje, mojstri, obrtniki, podjetniki, pravniki.

Vsi, ki sodelujemo v skupnosti ter učno-vzgojnem izobraževalnem procesu za našo skupno prihodnost, smo hkrati tudi mentorji, ki posredujemo drug drugemu svoje znanje. Tako se znanje pretaka skozi različne življenjske prakse in veščine.

svobodna šola

Gradimo na osnovah izmenjave, sodelovanja, povezovanja, solidarnosti in odgovornosti, kjer je pomemben doprinos vsakega posameznika. To je odgovornost, ki jo vsak od nas sprejema in ne čaka na drugega!

Pripravljen je osnovni predlog izobraževanja na univerzalnih vrednotah humanizma, ki omogoča gradnjo in razvoj novih vsebin za potrebe človeka, življenja ljudi v skupnosti ljudi na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Tukaj ne gre zgolj in samo za naslanjanje in zanašanje na druge, ampak za tvorno kreativno sodelovanje vseh in novo dodano vrednot, ki jo vsak človek potrebuje za uveljavljanja svojega poslanstva in zagotavljanja razvojnih potreb lokalnega okolja v katerem vsakdo živi in dela!

Več o start-up modelu za novo svobodno šolo za življenje, ki omogoča drugo in presežno vrednost misli in novega znanja za našo skupno in lepšo prihodnost (klikni tukaj in spodaj)!!!

“Znanje je največje bogastvo človeka!”

Več informacij (Mateja Tuta – 041 962 247)

Svetovna kriza

Published / by lucky / Leave a Comment

GLOBALNA KRIZA.

TA ŽE VPLIVA NA VSE |

Mednarodna online konferenca | 24. julij 2021

Sodobna civilizacija je vstopila v fazo nestabilnosti in globalnih kriz. Globalna finančna, gospodarska, okoljska, antropološka in podnebna kriza so realnost, s katero je že soočen vsak človek. Toda to je šele začetek. Ali se ljudje zavedajo vseh groženj, ki se jim približujejo? Radikalne spremembe na vseh področjih življenja so v bližnji prihodnosti neizogibne za vse prebivalce planeta!

Toda koliko se jih svetovna skupnost zaveda, kaj šele, ali je nanje pripravljena? Mednarodna online konferenca Globalna kriza. Ta že vpliva na vse je dogodek izjemnega pomena, ki ga na platformi Mednarodnega družbenega gibanja ALLATRA organizirajo prostovoljci z vsega sveta. 24. julija 2021 ob 17.00 CET se bo s simultanim prevodom v več kot 60 jezikov neposredno prenašala na več tisoč mednarodnih medijskih kanalih in platformah.

https://youtu.be/KwMaHQHrpVg

Namen konference je zagotoviti celovit in temeljit pregled zunanjih in notranjih dejavnikov hitro napredujoče svetovne krize, ki vpliva na vse.

Glavne teme konference:

● Digitalna transformacija, uvajanje visoke tehnologije, ki temelji na umetni inteligenci, na različna področja življenja svetovne družbe: tveganja in koristi.

● Četrta industrijska revolucija in grožnja množične brezposelnosti.

● Prihodnost brez delovnih mest: razlogi za neizogiben propad svetovnega gospodarstva ob ohranitvi potrošniške oblike.

● Radikalne spremembe na vseh družbenih področjih.

● Problematika prenaseljenosti.

● Intenzivno izčrpavanje virov planeta.

● Globalne klimatske spremembe.

● Cikličnost geoloških dogodkov, odvisnih od zunanjih dejavnikov.

● Pomen vsakega posameznika pri gradnji Ustvarjalne družbe.

● Preživetje človeštva in obnova civilizacije.

Ljudje, prostovoljci z vsega sveta, ki imajo jasen pogled na trenutne razmere, bodo skupaj z znanstveniki in strokovnjaki z različnih področij na tej konferenci predstavili vzročno posledične povezave med različnimi krizami, ki že vplivajo na vse, in na prihajajočo globalno katastrofo.

Uradna spletna stran mednarodnega projekta »Ustvarjalna družba« https://allatraunites.com/sl info@allatraunites.com

Program »Ustvarjalna družba združuje vse«: https://youtu.be/bDChWSd_aEo

Mednarodna online konferenca »Ustvarjalna družba. Združeni zmoremo«: https://allatraunites.com/sl/conference_20_12_2020

Mednarodna online konferenca »Ustvarjalna družba. O čem so sanjali preroki«: https://allatraunites.com/sl/conference_20_03_2021

Mednarodna online konferenca »Družba. Zadnja priložnost«: https://allatraunites.com/sl/conference_2019

Konferenca »Za Ustvarjalno družbo!« (v angleščini): https://allatraunites.com/event/international-conference-creative-society #ALLATRA #UstvarjalnaDružba #GlobalnaKriza #allatraunites #CreativeSociety #GlobalCrisis

COVID 19

Published / by lucky / Leave a Comment

Odkrito o Covid-19

Kdor ne misli – mislijo drugi namesto njega!

PO SVOJI VESTI SE ODLOČITE, ČE JE PRAV, DA SE TO SPOROČILO DELI MED LJUDMI!

Neodvisen pogled na zdravje in korono. Prisluhni izjavam gostov zdravnikov in strokovnjakov omizja Odkrito o Covid-19, ki jih ne slišimo vsak dan in te lahko tudi presenetijo!

Zbrana dokumentarna gradiva, ki dokazujejo, da je Covid-19 načrtovana situacija

*Gibanje Triglav*

Slovenija in svet, november 2020

Gradivo: https://www.facebook.com/watch/?v=2815129918732549

Gibanje Triglav

Preberi več

Prispevki in vsebinami neodvisnih strokovnjakov!!!

“Odkrito ozadje”

(klikni)

Vir (tukaj)

Socialni inženiring

Published / by lucky / Leave a Comment

Pozitivni in negativni ukrepi

Strokovnjaki se soočajo ob bolezni crona-virus 19 in iščejo rešitve ter sprejemajo strokovne in politiki politične ukrepe za izboljšanje stanja, a žal nihče ne upošteva psihološki efekt ali breme bolnih in starejših ljudi, ki ne umirajo le od virusa, ampak drugih bolezni in psihološkega pritiska, saj jim psihološki pritisk zmanjša imunski sistem, da se telo ne more več učinkovito braniti proti bolezni in na ta način negativni ukrepi povzročajo več smrti, kot jih povzroča sama bolezen, oz. crona-virus! (več …)