Socialne delavke

Published / by lucky / Leave a Comment

Socialne delavke na robu moči!

Se po obubožani vojski in shiranem zdravstvu obeta zlom socialnega sistema?

Pišejo o nevzdržnih razmerah po uvedbi reorganizacije CSD in več kot očitno je, da smo priča razpadanju vitalnih sistemov države: po obubožani vojski in shiranem zdravstvu se obeta tudi razpad socialnega sistema! Da reorganizacija, kakršno si je zamislila Anja Kopač Mrak, prinaša več težav kot pa koristi, smo v preteklih letih opozarjali vsi, ki se na področje socialnega varstva spoznamo.

(več …)

SOVA_BOBI in upokojenci!

Published / by lucky / Leave a Comment

Projekt SOVA-BOBI – dejanje v praksi

Srečanje partnerjev projekta SOVA_BOBI s predsedniki DU ZSD in Šoštanja

V sejni sobi Kulturnega doma Nazarje so se 28. marca zbrali in srečali predsedniki Društev upokojencev Zg. Savinjske doline in Šoštanja s partnerji projekta SOVA_BOBI, oz. občine Nazarje, DU Nazarje in vodilnega partnerja projekta zavoda Razvojni center KOSOP so. p. Nazarje.

(več …)

Socialna varnost – kaj je to?

Published / by lucky / Leave a Comment

Tudi mi potrebujemo »SPREMEMBE«!

Spoštovani!

O socialni varnosti pogosto začnemo razmišljati šele ob dogodkih v našem življenju, ki nas ogrožajo bodisi  v materialnem smislu, bodisi povzročajo kakšno drugačno stisko, problem ali težavo, ki je sami ali s pomočjo svojih bližnjih ali izvajalcev obstoječih storitev ne moremo več razrešiti.

(več …)

Primer dobre prakse!

Published / by anita / Leave a Comment

Suvereno in kakovostno življenje v skupnosti

Različnost bogati posameznika ter celotno skupnost – vsak nepogrešljiv košček različnosti se združi v čudovito celoto, ki tvori mozaik z imenom družba. Kakovostno življenje v skupnosti mora biti dostopno prav vsakemu posamezniku, ki je del le-te, ne glede na njegov gmotni položaj, starost, oviranost v smislu invalidnosti, spolno identiteto, versko usmerjenost, raso, kulturo ali politično prepričanost. Povezano skupnost lahko tvorijo samo posamezniki, ki so vanjo aktivno vključeni ter se zavedajo pomembnosti skupnostne oskrbe, predvsem takšne ki ni institucionalizirana.

Zakaj?

Ker so lahko takšne skupnosti trdna podlaga bogate in učinkovite družbe, ki je homogena ter harmonična. Sodelovanje pripadnikov lokalne skupnosti je tisto, ki lahko prinese nepričakovano dobre rezultate prvenstveno na lokalni ravni, ki pa se lahko razširi tudi širše.

To kažejo tudi mnogi  primeri dobre  prakse. Eden zelo dober primer je blagovna znamka Robin Food, ki jo je v okviru istoimenskega socialnega podjetja razvil mlad podjetnik Dalibor Matijević. Gospdo D. Matijević je večji del svojega življenja preživel v Zgornji Savinjski dolini, zato smo lahko še toliko bolj ponosni na njegove zares velike dosežke na področju socialnih inovacij. (več …)

Črpanje kohezijskih sredstev v Savinjski regiji

Published / by anita / Leave a Comment

Vabilo na brezplačni dogodek

Društvo NOVUS, skupaj s krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij ter Radiem Študent, organizira dogodek, na katerem bodo predstavljene dobre prakse črpanja evropskih finančnih sredstev v Savinjski regiji.

Nova finančna perspektiva 2021-2027 bo prinesla do 10% manj kohezijskih sredstev. Kaj to pomeni v praksi, kdo so uspešni uporabniki kohezijskih skladov ter kakšni so konkretni rezultati izvajanja evropskih projektov v okolju, bo možno izvedeti na dogodku, ki se bo odvijal v Velenju, 27.2.2019 ob 10.uri.

Uradno vabilo tukaj.