Javna banka

Published / by lucky

Ključna za razvoj je lastna banka!

Caji Laboral lastna banka, kot osrednja kooperativa v poslovnem sistemu MONDRAGON, je skrbela tudi za inkubacijo in financiranje novih delavskih podjetij.

Baskovsko podjetje Mondragon je eno najuspešnejših primerov kooperativ, posebne oblike socialnega podjetništva, ki v 260 izpostavah po svetu zaposluje 83.200 delavcev.
(več …)

Mladi v akciji !!!

Published / by lucky

MLADI V AKCIJI !!!

—————————————————————————-
IN KAJ IMAMO MLADI TOKRAT V AKCIJI?
—————————————————————————-
-NOVICE:
-NA VOLJO SO OBRAZCI ZA DRUGI PRIJAVNI ROK – POMOČ PRIJAVITELJEM PRED DRUGIM PRIJAVNIM ROKOM
-SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA (OLS – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)
(več …)

Samooskrba s hrano

Published / by lucky

»Zagotovimo si hrano za jutri«

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020

V skladu z načeli trajnostnega razvoja kmetijstva so z Resolucijo določeni naslednji strateški cilji:

a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane.
(več …)

Slovenski zajtrk

Published / by lucky

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi v letošnjem letu si želimo izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil v lanskem letu dobro sprejet in uspešno izveden zaradi donacij živil s strani kmetov, živilsko predelovalne industrije in čebelarjev.

(več …)

Ekonomska demokracija

Published / by lucky

 Socialni kapital in nova delovna mesta

Ministri in državni sekretarji so projektu, ki vključuje tudi socialno podjetništvo in zadružništvo, zelo predani.

Ljubljana − Slovenija mora krepiti inovativnost, ustvarjalnost ter socialni kapital in ustvarjati nova delovna mesta za različne skupine prebivalstva, to pa je mogoče precej dosegati tudi s pristopi v okviru ekonomske demokracije, je na današnjem posvetu v Ljubljani poudaril premier Miro Cerar.

(več …)