LAS projekti

l


Srečanje izvajalcev socialnih storitev s partnerji projekta SOVA BOBI (LAS ZSŠD)

Na pobudo partnerjev projekta SOVA BOBI (LAS ZSŠD) je bilo v četrtek, dne 14.2.2019 ob 11.15.uri  v sejni sobi občine Nazarje srečanje izvajalcev socialnih storitev v občini Nazarje. Gostitelja srečanja sta bila župan občine Nazarje, gospod Matej Pečovnik ter direktor RC KOSOP so. p. gospod Srečko Prislan. Srečanja so se udeležili, poleg partnerjev projekta, vabljeni predstavniki 3 pravnih oseb iz Zg. Savinjske doline in sicer gospod Grofelnik Rok iz podjetja BSH Hišni aparati ID, d.o.o., gospa Lesnjak Darija iz VDC Saša ter gospa Lozar Valentina iz Zavoda Ruj.

Srečanje 14.2.2019 (fotograf Vajdl, P.)

Vsebina srečanja je bila namenjena predstavitvi projekta “SOVA BOBI” in dejavnosti vseh prisotnih izvajalcev socialnih storitev Zg. Savinjske doline. Navzoči predstavniki so okvirno predstavili vsebino svoje dejavnosti ter aktualno problematiko, ki spremlja izvajanje dejavnosti na njihovem področju dela.

Vsi prisotni so izrazili željo po konstruktivnem medsebojnem sodelovanju, saj so zaznali precej skupnih točk, ki vse vodijo do skupnih pozitivnih učinkov. Hkrati so tudi pozdravili vsebino in cilje operacije za vzpostavitev sistema socialne varnosti na lokalnem nivoju, ki obsega vse deležnike s področja dejavnosti sociale v občini, saj povezovanje in sodelovanje lahko izjemno dobro vpliva na kvaliteto dela vseh, tako v korist izvajalcev, kot uporabnikov socialnih storitev, v vsaki lokalni skupnosti.

Zaključna misel navzočih na srečanju je bila, da lahko samo s sodelovanjem in skupno promocijo aktivnosti vseh deležnikov konkretno pripomoremo k izboljšanju obstoječega stanja in razmer na področju socialne varnosti za vse. Pričakovani  rezultati ustvarjalnega sodelovanja partnerjev z izvajalci in uporabniki socialnih storitev v Zg. Savinjski dolini bodo tako trajno vplivali na izboljševanje pogojev življenje vsakega posameznika, kjer ta biva oz. živi in dela.

Več informacij o vsebini srečanja iz “Deklaracije o razvoju skupnostne oskrbe” (tukaj) in kratkem povzetku operacije “Socialna varnost ali boljše bivanje za vse!” (tukaj).

Predstavitev SOVA BOBI na MDDSZ

V torek dne 30. 1. 2019 ob 9. uri je na direktoratu za socialo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bil sestanek partnerjev projekta SOVA BOBI in MDDSZ, na katerem so partnerji predstavnikom ministrstva predstavili izhodišča in vsebino projekta SOVA BOBI. Projekt obsega start-up aktivnosti s področja razvoja sistema socialne varnosti na območju 9-tih občin sub-regije SAŠE – Savinjske regije. Izvajanje projekta poteka v obdobju med 1. 1. 2019 in 31. 10. 2019.

Osnovni cilj operacije SOVA BOBI je zagotoviti boljše socialne pogoje bivanja in infrastrukturo za izvedbo aktivnosti obstoječih in novih potrebnih socialnih programov in storitev v konkretni praksi – na nivoju lokalne skupnosti in ruralnega območja Zgornje Savinjske in Šaleške doline (SAŠA).

Vsebine operacije SOVA BOBI so tudi del razvojnega načrta programov in storitev s področja socialne varnosti RS zapisane v razvojnih dokumentih in Deklaraciji o razvoju skupnostne oskrbe, vsebuje jih tudi Nacionalni program SV in opredeljene so kot cilji razvoja v pripadajoči nacionalni Resoluciji SV RS.

Župan Matej Pečovnik – Vir slike (tukaj)

Partnerji so izrazili želje po konstruktivnem sodelovanju in koristnih informacijah, predvsem strokovnih in javnih institucij, ki delujejo znotraj okvirjev MDDSZ ali imajo koncesije za izvajanje socialnih storitev na območju izvajanje operacije SOVA BOBI (SAŠA regije).

S strani predstavnikov MDDSZ prisotnih na sestanku, je bila predstavitev projekta z vsemi pozitivnimi učinki na celotno lokalno skupnost, izredno dobro sprejeta, kar daje partnerjem SOVA BOBI še dodatno spodbudo pri realizaciji načrtovanih aktivnosti.

_____________________________________________________________________________

“SOVABOBI”

V četrtek dne 10. 01. 2019 ob 9 uri je bil v prostorih sejne sobe občine Nazarje  1. sestanek koordinacije partnerjev projekta “SOVABOBI” (LAS ZSŠD).

Koordinacije so se udeležili  vsi predstavniki partnerjev in sicer za občino Nazarje – g. župan Matej Pečovnik, za Društvo upokojencev Nazarje – podpredsednik g. Janez Štiglic in iz Razvojnega centra KOSOP so. p. (RC) – vodja projekta g. Srečko Prislan s sodelavki A. Breznik in D. Jeraj.

Prisotni so na srečanju pregledali dosedanje delo na projektu LAS ZSŠD z naslovom “Socialna varnost ali boljše bivanje za vse” od prijave na 2. JP LAS ZSŠD aprila 2018 do prijave na MGRT RS.

Prijavo  je dne 16. novembra 2018 na MGRT  RS posredoval vodilni partner LAS-a ZSŠD – Zavoda Savinja iz Ljubnega ob Savinji.

Ob zaključku 1. koordinacije so partnerji opredelili aktivnosti projekta do konca meseca januarja 2019. Več o vsebini 1. koordinacije partnerjev projekta LAS ZSŠD “SOVABOBI” lahko preberete v zapisniku koordinacije (klikni tukaj)!