Učne delavnice

Učne delavnice za brezposelne

S tem programom lahko pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje na delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno okolje na področju socialnega podjetništva in si izboljšate možnosti za zaposlitev.

Praktično usposabljanje pri delodajalcih iz socialnega podjetništva

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti.

Kdo se lahko vključi v učno delavnico?

Vključite se lahko, če ste pri nas prijavljeni med brezposenimi in izpolnjujete še vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • ste brezposelni najmanj dve leti,
 • imate končano največ osnovno šolo,
 • ste starejši od 55 let,
 • ste iskalec prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev brezposelni,
 • imate status invalida in niste vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo,
 • ste v programu oziroma po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
 • vam še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma ste v času pogojnega odpusta in vsaj 6 mesecev brezposelni,
 • ste član romske skupnosti, boste po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.

Pomembno:

Če boste vključeni v učno delavnico, bo bodoči delodajalec za vas lahko uveljavil še subvencijo za zaposlitev.

V učno delavnico se ne morete vključiti brezposelni, ki vam je pri istem delodajalcu prenehala ali bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in so ste prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev.
Kako se izvaja program?

Učna delavnica poteka kot 6-mesečno praktično usposabljanje pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ga zagotovi delodajalec:

 • Notranji mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 urmentorstva na mesec s ciljem, da pridobivate znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, značilne za delovno mesto, na katerem se usposabljate.
 • Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v celotnem obdobju učne delavnice. Pomaga vam premagovati težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir ipd.

Praktično usposabljanje v učni delavnici poteka brez delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

Učna delavnica traja največ 5 dni v tednu, praviloma od ponedeljka do petka, polni delovni čas.Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

​Vsa praktična usposabljanja morajo biti zaključena do 30. 9. 2019. Vir (tukaj)