Socialna inovacija!

BIO-HUMANIZEM

Bio-humanizem je “socialna inovacija” ali “nov družben sistem” in hkrati sinteza najboljšega iz socializma in kapitalizma!!!

Lokalna skupnost in socialna varnost

Na linku spodaj je predstavitev razmišljanja Petra Kovačiča Peršina v času od 2 (h) 14 min do 2 (h) 47 min, ki zelo lepo poudari bistvena izhodišča novega družbenega sistema Bio-humanizma, kot nadaljevanje spoznanj in dela dr. Janeza E. Kreka, dr. Andreja Gosarja do Edvarda Kocbeka in Edvarda Kardelja, saj so to najbolj vidni predstavniki Slovencev in samoupravnega socializma!

Vsem nadebudnim ali radovednim ter željnim pozitivnih sprememb v Sloveniji je to pomembna zasnova za nov družben sistem Bio-humanizem, ki odpravlja vse obstoječe anomalije, revščino in razloge propada Slovenije, kot nacionalne skupnosti ter omogoča razvoj svobodne skupnosti!

 
 
 

Zakaj je nov družben sistem Bio-humanizem zgrajen na teh zasnovah preteklosti (od Kreka do Kardelja) je Peter zelo jasno povedal, da je pravi razvoj pravične družbe in sistema mogoč le na pozitivnih dosežkih in dobri praksi iz preteklosti, kar pomeni da gre za kontinuiteto ali evolucijo družbenega razvoja!

Kazalec z miško ali kurzor postavite in kliknite na 2:14 do 2:47 ure in prisluhnite, kaj in na čem je utemeljen nov družben sistem Bio-humanizem!!!

 
 

“Socialna unija Slovenije”

“Kako do resnice in pravice!? 
Nov družbeni sistem “Bio-humanizem”, kot socialna inovacija, ni projekt za politične stranke, ker jih ukinja, temveč moralno-etični projekt organizirane civilne družbe!

Pred človekom je svetla prihodnost in življenje bo postalo užitek, veselje in sreča, ko do ljudi pride informacija in spoznanje, da je z neposredno demokracijo mogoče graditi novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!”

Soupravljanje – Gosar (klikni)

“Delovanje svobodnega človeka je usmerjeno k sprejemanju in uveljavljanju

“resnice in pravice”

vsak trenutek, ki mora biti brezpogojno,

zato se ne smemo ravnati po egoizmu človeka ali pristransko ter odvisno od osebnih, skupinskih, rodbinskih, stanovskih, strankarskih ali drugih kolektivističnih interesov in koristi, ampak nepristransko in nevtralno z ljubeznijo človeka do življenja, sočloveka in naše matere narave!” 

Nov družben sistem Bio-humanizem je utemeljen na “bionomiji” ali zakonitostih življenja v naravi  in “humanizmu” ali pozitivnih moralno-etičnih vrednotah življenja (etos), kar omogoča evolucijo skupnega razvojnega procesa! 

Optimizem + Realizem + Modrost = Bio-humanizem

“Ljubezen – Egoizem”

Dodaj odgovor