Spremenimo svet

Published / by lucky

Podpora socialnemu podjetnišvu in socialni ekonomiji

Na podlagi Socialnopodjetniške iniciative, Strasburške deklaracije, Zakona o socialnem podjetništvu in na podlagi dolgoletnih izkušenj deležnikov na področju socialnega podjetništva in socialne ekonomije v Sloveniji predlagamo, da Slovenija postane ključna država pri vzpostavitvi pametne, trajne in vključujoče gospodarske rasti, ki bo zagotovila mirno in stabilno Slovenijo ter Evropo in bo temeljila na socialni koheziji kot dejanskem viru skupne blaginje.

(več …)

Strukturni dialog

Published / by lucky

Usposabljanje za mlade

Strukturirani dialog na področju mladine je inštrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v povezavi z evropskimi temami in politikami EU, ki jih zadevajo. Dialog lahko poteka na lokalni, regionalni, nacionalni kot tudi na evropski ravni.

(več …)

Socialno podjetništvo

Published / by lucky

SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN EKONOMIJA

Po napovedih znanega ameriškega ekonomista J. Rifkina, ki je med drugim tudi svetovalec Evropske komisije, bo v 21. stoletju 20% ljudi pridelalo vse kar potrebujemo, 30% bo to razvilo, za ostalih 50 %, pa bo potrebno najti ustrezno delo, oziroma zaposlitev.

(več …)